שירת הים – שירת הניצחון לעד

הרב דב ביגון , י"ב בניסן תשע"ח

יהדות קריעת ים סוף. אנימציה
קריעת ים סוף. אנימציה
צילום: מרים צחי

את שירת ניצחונו של עם ישראל על אויביו אנו שרים בכל יום בסוף פסוקי דזמרה ב'שירת הים', וכמו כל שיר של ניצחון יש לאומרו בשמחה. ואיך יאמר אותו בשמחה? "ידמה בדעתו כאילו אותו היום עבר בים" (שו"ע אור"ח נא ז, מ"ב שם).

לא רק בגלל העבר יש לומר את שירת הים בשמחה, אלא גם על ההווה ועל העתיד. כי "ד' מלך, ד' מָלך, ד' ימלוך לעולם ועד". דהיינו ד' מלך לאורך כל ציר הזמן – בהווה בעבר ובעתיד. אם בכל יום אנו אומרים את שירת הים בשמחה על אחת כמה וכמה בשביעי של פסח יש לאומרה בשמחה עצומה, אשר בו ביום ראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה ד' במצרים "ויראו העם את ד' ויאמינו בד' ובמשה עבדו" (שמות יד). וידוע ש"כל אור שהאיר בזמן מן הזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעֵין האור הראשון ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו" (עיין רמח"ל דרך ד' חלק ד פ"ז) ולכן בכל שביעי של פסח מתנוצץ אלינו אור נצחונם של ישראל.

נכון לעכשיו, בדורנו, דור התחיה הלאומית וקיבוץ הגלויות, אנו ממשיכים לשיר את שירת הניצחון, ורואים בחוש כיצד השירה הולכת ומתממשת לנגד עינינו ככתוב "נחית בחסדך עם זו גאלת, נהלת בעוזך אל נוה קודשך". אנו  רואים כיצד אויבינו אחוזים בפחד ואימה אחרי שאנו מנצחים אותם במלחמות ישראל, ככתוב: "שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען תיפול עליהם אימתה ופחד..."

ולא ירחק היום ותתקיים בנו ההבטחה לבניין בית המקדש השלישי ככתוב "תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך".

וכשם שבעבר סוס פרעה ברכבו ובפרשיו טבע בים, כך גם כל מי שינסה להילחם בישראל, ננצח אותו בע"ה ניצחון מוחץ, ומתוך כך יכירו וידעו כל יושבי תבל "כי לד' המלוכה ומושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והיתה לד' המלוכה, והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד" במהרה בימינו אמן.

בברכת חג פסח כשר ושמח.

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"