אל תמתינו לשבועות

חששות? יש תמיד. אי-נעימות? גם-כן. פתרון? עלינו להיות זהירים מאוד. לכבד, להקשיב, להציע.

הרב ש"י ויצמן , י"ג בניסן תשע"ח

דעות הרב ש"י ויצמן
הרב ש"י ויצמן
צילום: עצמי

מפורסמת היא בתורה מצוות אהבת הגר אך נתקשו בה גדולי ישראל שהרי מצווים אנו כבר לאהוב כל אחד ואחד מישראל: "ואהבת לרעך כמוך". אם כן, מה חידוש יש באהבה זו?

יש אשר פירשו כי עלינו לאהוב את הגר אהבה נוספת ויש אשר הבינו כי מרגע שגילה דעתו להצטרף לעם ישראל, חלה כבר חובה מיוחדת לאהוב אותו ולקרבו.

ובספר החינוך כתב:

"ויש לנו ללמוד מן המצווה היקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ולא נעביר עליו הדרך במצאנו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו, כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המידות הללו נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך, וברכות שמים ינוחו על ראשנו".

ומה נאמר היום, שעה בה למרבית המתגיירים בישראל ישנם שורשים יהודיים איתנים, זהות אישית מפותחת וצימאון גדול לקרבת אלוקים. חלקם עוד נרדפו על יהדותם בתפוצות ועתה הם מבקשים לסגור את המעגל ההיסטורי, לנצח את החלל שיצרו עשרות שנים בהם אבותם נדרשו להסתיר את יהדותם ולקו עליה בחוצות העיר.

כעת, מבקשים צאצאיהם להחזיר עטרה ליושנה, לחזור אל צור מחצבתם ואל תורתם.

לא בשמים הם, גם לא מעבר לים. כמעט בכל קהילה הם נמצאים ונמצאות. יתכן והם כבר אחרי מעמד בית הדין, יתכן גם שלפניו. בין כך ובין כך רבים מהם מבקשים מדי-פעם להתארח, לראות שבת וחג, משפחה ומסורת ישראל-סבא.

חששות? יש תמיד. אי-נעימות? גם-כן. פתרון? עלינו להיות זהירים מאוד. לכבד, להקשיב, להציע. לא לשפוט או לבקר. להבין שכל אחד ואחת מהם עוברים את התהליך באופן מיוחד, מנקודת אמת פנימית, עמוקה ואישית.

פעמים והמתגייר עובר את התהליך לבדו, פעמים ועם בן או בת הזוג, לא-פעם גם ילדיהם בתמונה.

אם נדע לאמץ את היכולת להקשיב ולכבד, נהפוך מהר מאוד לכתובת ובפנינו יתגלה צימאון גדול לפרטי המצוות ולאורח החיים היהודי.

כיתת לימוד או מורה פרטי יכולים להעניק ידע, הכרה והבנה מה הוא הליך הגיור ומה הם חיי היהודי אך לקהילה של-ממש, אין כל תחליף: בית כנסת או בית חם, מקום בו יש כתובת, מענה ואוזן קשבת.

לא מדובר רק בתפילות, קידושים או שיעורי תורה אלא בעצם תחושת השייכות, בהבנה שלנו שהם כאן סביבנו ובהכרה שלהם באמפתיה הזו.

יש בדורנו קריאה גדולה לקהילות ישראל, לרבני ומנהיגי בתי כנסיות, לדורשי תורה ברבים ולכל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה.

תשאלו, תבדקו ותגלו כי יש את מי לארח לכבודו של חג, אנשים ונשים שמחכים לחיפושינו בבחינת "בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך".

בחג בו יצאנו מגלות לחירות, בשעה בה הפכנו מיחידים לגוי קדוש ובימים בהם זכינו לראות בשיבת ציון וגאולת הארץ, בידנו לסייע וללוות את ציבור המתגיירים לפני ואחרי מעמד בית הדין ביתר שאת.

אין סיבה להמתין לחג השבועות שהרי לאהבת הגר נדרשים אנו כל ימי השנה, בטח ובטח בימי מועד וחג.

וכימי צאתנו ממצרים, הראנו נפלאות.