הקרב על הטקס: רגב צודקת

הטקס בשנת ה־70 למדינה הוא בעל משמעות מיוחדת. קשה להבין מה ייגרע מכבוד הכנסת אם רה"מ יוזמן לדבר

הרב ד"ר חיים שיין , י"ז בניסן תשע"ח

הרב עו"ד ד"ר חיים שיין
הרב עו"ד ד"ר חיים שיין
צילום: פרטי

הוויכוח סביב השתתפות ראש הממשלה בטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות והדלקת המשואות יצא מתחום המידתיות והסבירות.

מסגנון הוויכוח אפשר להתרשם שמדובר במערכה עקרונית על מעמד הרשות המחוקקת מול הרשות המבצעת. התלהטות הוויכוח הגיעה לממדים מדאיגים עד כדי איום בהחרמת הטקס על ידי הכנסת, אם יתבצע שינוי כלשהו במסורת. 

אפשר להתרשם כאילו מדובר בעיקרון דתי שקודש במעמד הר סיני, שאי אפשר לסטות ממנו כמלוא הנימה. למרות מאמצים ניכרים הנעשים על ידיי, איני מצליח להבין מה ייגרע מכבוד היו"ר או הכנסת עצמה אם ראש הממשלה והנשיא יוזמנו לדבר בטקס המיוחד במלאת 70 שנה לעצמאות ישראל. הלוואי שהכנסת, ראשיה וחבריה יקפידו על כבודה בנושאים מהותיים שגורמים לציבור לעיתים לזלזל במעמדה.

בשנת 586 לפני הספירה חרב בית המקדש הראשון ויהודה גלתה לבבל. כעבור 70 שנה שבו חלק מהגולים לירושלים ובנו את הבית השני. בשנת 70 לספירה חרב הבית השני על ידי טיטוס והיהודים שוב גלו מארצם, והפעם לאלפיים שנה. לפני 70 שנה, לאחר שואה איומה ותוך כדי סערת קרבות, קמה מדינת ישראל.

מדינה קטנה בשטח ובאוכלוסייה, שאליה התקבצו גלויות מכל קצוות תבל. יהודים שדיברו במאה לשונות הגשימו את המיזם הגדול והמדהים ביותר במאה ה־20 ובכל אלפי שנות ההיסטוריה היהודית. תוך כדי מערכה בלתי פוסקת על הגנת המולדת, נבנתה מעצמה משגשגת, איתנה ובטוחה בעצמה. שורשי האוויר של הגלות התחלפו בשורשי קרקע המבטיחים את קיומנו בנחלת אבותינו לנצח נצחים. אין ספק לכן כי הטקס בשנת ה־70 למדינה הוא בעל משמעות מיוחדת.

כאזרח המדינה, כנכה צה"ל וכיהודי המאמין בנצח ישראל, השאלה היחידה המעניינת אותי היא אם השתתפות ראש הממשלה ונשיא המדינה כדוברים תוסיף כבוד והדר לטקס ותיתן ביטוי לימים הגדולים שבהם אנו זוכים לחיות בדור האחרון לגלות והראשון לגאולה. שאלת הכיבודים, הניואנסים האישיים והפוליטיקה הקטנונית מעניינת אותי כקליפת השום.

התשובה שלי היא בוודאות - כן. השתתפותם בטקס תוסיף רושם ויוקרה לטקס, שיועבר בשידור חי לכל רחבי העולם. שידור שיוסיף גאווה וכל יהודי באשר הוא שם ויכירו כל יושבי תבל שעם ישראל חי בארצו לעולמי עד וירושלים השלמה בירת העם היהודי לנצח נצחים. כדי להפיס את דעת כולם, אין לי ספק שמפיקי הטקס יוכלו למצוא את הדרכים היצירתיות על מנת להבליט את מעמדה המיוחד של הכנסת בטקס חשוב זה.

באדיבות "ישראל היום"