חייבים לפצות את אלון חסן

הפרקליטות והמשטרה חייבים לפצות את אלון חסן ואף לבקש ממנו מחילה ובעיקר להסיר את הלבנת פניו ולפרסם בגדול שכל האשמות נגדו הוסרו.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ה בניסן תשע"ח

יהדות זיכוי מהדהד. אלון חסן
זיכוי מהדהד. אלון חסן
צילום: באדיבות המשפחה

בית משפט המחוזי בבאר שבע זיכה לחלוטין את יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד מכל האישומים שיוחסו לו; קבלת שוחד ומרמה וכו'. השופט יואל עדן, בעל עין טובה, קבע כי לא נעברה כל עבירה בידי אלון חסן.

נמצא שעל לא עוול בכפו התמודד אלון חסן, שנים ארוכות, עם חשדות שווא ושיימינג שאין לו מחילה. חז"ל למדו אותנו שכל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא.

הפרקליטות והמשטרה חייבים לשים אל מול עיניהם את מאמרו של הרב משה אביגדור עמיאל: עדיף לנו שאלף רוצחים ערבים יסתובבו חופשי, ובלבד שערבי אחד חף מפשע ישב בבית האסורים, על לא עוול בידו. חובת החוקרים לחפש את האמת מתוך אמונה שהחשוד חף מכל פשע, כל עוד לא הוכחה אשמתו. וזו תהא נגזרת אך ורק מראיות חותכות וברורות. לעולם אין לבסס אשמה על פי עדים לא כשרים כמו עד מדינה או ראיות שיש בהם מן הספק.

אם אין וודאות להרשאת הנאשם, יש להמתין עד שיימצאו הראיות ורק אז להגיש כתב אישום נגדו. עד אז אסור באיסור חמור להדליף מידע אמיתי או כוזב לתקשורת אפילו אם המטרה למצוא ראיות נוספות. זאת יש להבין, בדיני נפשות עסקינן. בוודאי ובוודאי שמר אלון חסן חייב לקבל פיצוי כספי על שבת צער ובושת וריפוי, שספג מאז הוטלה בו האשמות כבדות משקל אלה. חשוב שכל מערכת האכיפה על שלוחותיה ושליחה, וכלי התקשורת שפגעו בו, יתנצלו בפניו, וימחקו את הבושה מעל פניו.

תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך?! - אלא ודאי עשה תשובה

(תלמוד בבלי ברכות י"ט א'). כן הדין הנוגע לכל אדם נורמטיבי מן השורה. לקבוע שמעשה מסוים הוא חטא, פשע או עוון זה לגמרי לא פשוט. שומה על השופט בבואו לקבוע שהנידון בפניו אכן עבר עבירה, לעמוד על אותה מדרגה שהנאשם נמצא בה. ובבואו לגזור עליו עונש, שומה עליו לבחון את הסיבות שהביאו אותו לעבור עבירה ואיך מתקנים את הנזק שנגרם מאותה עבירה. אולי ניתן לתקן הטעון תיקון ללא מאסר, ולהחזיר את החוטא מהר אל חיק משפחתו. 

יהושוע בן פרחיה אומר: והוי דן את כל אדם לכף זכות (אבות פ"א מ"ו). ומי שדן את חבירו לכף זכות, דנים גם אותו מן השמים לכף זכות (שבת קכ"ז ב') בעל השפת אמת מבאר שאף אם ראית שעשה עבירה והתנהג שלא כשורה, בוודאי שעשה הרבה יותר מעשים טובים ויש בו גם סגולות  אחרות ומידות טובות המכריעות אותו לכף זכות. הרמב"ם פירש: אם יהיה אדם ידוע כצדיק מפורסם ובעל מעשים טובים, ועשה דבר הנראה רע מכל צד, ואין אדם יכול להכריעו לטובה אלא בדוחק ומציאות רחוקה, ראוי שתבחר באותה אפשרות.

אמרו חכמים "החושד בכשרים לוקה בגופו". זה אמור גם לגבי החוקרים המנוסים. עשו כל מאמץ להאשים רק את מי שאתם בטוחים על פי הראיות שבידכם כי האשם דבק ברשע. רק אז חל הכלל: כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים.