איפה היו היהודים לפני השואה?

היו מנהיגים מתי מעט שצפו את השואה מבעוד מועד אך הרוב הטיפו להישאר באירופה, גם כאשר הסכנה הייתה כבר מוחשית.

זאב נעמן , כ"ו בניסן תשע"ח

בתגובה לשאלה המושמעת לעתים קרובות "איפה היה אלוקים בשואה", ברצוני כבוגר השואה להתייחס לסוגיה.

עקרונית, כדי לשאול שאלה זו אין אנו זקוקים לשואה דווקא. אנו מודעים לאין ספור אירועים מאז בריאת העולם שביחס אליהם ניתן להעלות שאלה זו, כמו איה אלוקים בלידתו של תינוק משותק?

באשר לשואה אתריס כיהודי מאמין: אלוקים דאג להכרזת בלפור ב-1917. כלומר 16 שנה לפני בחירתו של היטלר לקנצלר גרמניה כבר נולדה הצעה לעם היהודי לעלות לבית היהודי בארץ ישראל. וועידת סן רמו מטעם חבר הלאומים הטילה בהחלטתה מ-24.4.1920 את האחריות למימוש הצהרת בלפור, על בריטניה.

את ההכרזה יזמו יהודים ציונים בעלי חזון ומעוף כמו הנשיא הראשון שלנו חיים וייצמן והיא לא באה בקלות משום שכבר אז התנגדו לה יהודים בעלי השפעה שהגדירו עצמם "אנגלים בני דת משה" והרב הראשי הראשון לא"י הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל פעל רבות כדי שההכרזה תאושר רשמית.

ההצעה הייתה מעשית ללא הגבלות בשנים הראשונות של שנות העשרים במאה הקודמת. אך בתגובה לקריאה הנואשת: "עם ישראל אייכה"?, כפי שהיא מחודדת בספר עמוד האש,- עם ישראל בחר לצערנו ברוב רובו להישאר בגיא ההריגה.

הבה נדמיין לעצמנו השערה/תרחיש מיסטי כהאי לישנא: אלוקים בוחר להחריב את אירופה מסיבות ידועות, אך בד בבד ברצונו להבטיח את קיומו של עם ישראל כמצוין בתהילים צד "כי לא יטוש ה' עמו", ואז הוא מכין לו מבעוד מועד בית  בא"י.

אלוקים, לעניות דעתי. דיבר ומדבר עמנו בתרחישים היסטוריים ושומה על המנהיגים כולל הרבנים לרדת לעומקם של המסרים. אך לא כל מנהיג או רב התברך בנהורה מעליא גם אם הוא ספוג בידע רב.

היו מנהיגים מתי מעט שצפו את השואה מבעוד מועד כמו החפץ חיים וזאב ז'בוטינסקי, אך הרוב הטיפו להישאר באירופה, גם כאשר הסכנה הייתה כבר מוחשית.

למה הדבר דומה? לאדם המעדיף לעמוד על כביש סואן וטוען שאם יש אלוקים הוא יינצל.

אשר ע"כ במקום להתריס: איפה היה אלוקים בשואה? נשאל: איפה היו היהודים לפני השואה?