"מגש הכסף" עוד ייהפך ל"מגש של זהב"

הרב שלמה רוזנפלד , ב' באייר תשע"ח

דעות יום העצמאות
יום העצמאות
צילום: עצמי

הארץ עוד לא תשקוט, אך האומה תעמוד יותר איתן על בסיסה

היא עדיין קרועת לב אך נושמת לרווחה, כי רבים מבניה אליה כנסה.

היא לטקס תיכון, היא תקום למול הסהר, והיום עומדת למולם עוטה חג וביטחון,

אך כל זאת במחיר העקדה של נערים ונערות שהכשירו בגופם ובדמם את חג הניצחון.

גם הם הצטרפו אל  כל הדורות של מוסרי הנפש, על היותם יהודים

ואף בדורנו, כל אותם חיילים ונפגעי טרור שנפלו  במדינת היהודים.

אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, האם כבר תמו ימי היגון והצער?
התשובה היא דממה! לצערנו אין מי מאתנו יודע, כי מסביב עדיין יהום הסער.

אך התקווה, התקווה היא נוסכת בנו את האמונה,

כשם שאבותינו ואמותינו נאחזו בה, גם במלוא הסכנה.

אף אנחנו, שקמנו עקב גבורתם, ממשיכים ליישב ולפתח  את ארצנו,

ולקומם את כל נבואות החזון שבמשך הדורות, החיו את רוחו של עמנו.

ממצב של מפוזרים ומפורדים בין העמים, למודי סבל, המושפלים עד עפר,

זכינו לעצמאות, ולהיוולד מחדש, כאילו אתמול נוצרנו, והתרחק מאתנו העבר.

קיבוץ גלויות, מיזוג בין עדות, חברה השואפת לצדק, מוסר ושאר ערכים,

נותנת שירותי רפואה, רווחה, חקלאות ותעשייה, מסחר, ושאר צרכים.

אך לא נשכח את מגש הכסף, כי הוא בוער בנו ונותן לנו את הכוח לפעול,

ובכל שלב של מימוש החזון, הוא מאיר את דרכנו, להמשיך עוד לגדול.

ואתן משפחות שכולות, אתן חלק ממגש הכסף שעליו ניתנה מדינתנו,

נחזק אתכן ונאחל לכן, שתזכו לראות את צאצאיכם, בשמחתו הגדולה של עמנו.

נתפלל לד' לימים טובים יותר, בהם מגש הכסף עוד ייהפך למגש של זהב,

יבולע המוות לנצח, לא נדע עוד שכול, עוד נשיר את ירושלים של זה