נגילה ונשמחה בישועתך...

הרב דב ביגון , ב' באייר תשע"ח

יהדות חזרות בשמי תל אביב ל מטס של חיל האויר ב יום ה עצמאות
חזרות בשמי תל אביב ל מטס של חיל האויר ב יום ה עצמאות
צילום: מרים צחי

נבואתו של הנביא צפניה: "בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ בשובי את שבותכם לעיניכם אמר ד' " (צפניה ג) - מתממשת לנגד עינינו בהרמת קרנה של מדינת ישראל המקבצת בתוכה יהודים מכל קצות העולם, שעלתה  "מבירא עמיקתא" בשואה ובגלות ל"אגרא רמא" - בארץ ישראל ובירושלים.

מצווה עלינו לשמוח בישועתנו שהיא גם ישועתו של ד' יתברך כפי שאנו מברכים כל יום: "נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו" (ברכת אהבה רבה, ק"ש).  – יש לנו בית לאומי חזק ויציב גם אם שאלות הקיום והאיום מחוץ ומבית עומדים בראש הסדר הלאומי והמדיני שלנו. אבל כידוע אין זה מספיק להקים בית יפה ומפואר.

השאלה היא מה מתחולל בתוך הבית? מה הם התכנים, מהי הרוח הנושבת בתוך הבית, האם יש שלום בית, האם ישנה אהבה בין יושבי הבית, ובין יושבי הבית לביתם? האם הבית מקרין מתוכו חום ורוח של אהבה ואחדות כלפי חוץ? יש למלא בתוכן, בערכים ובמשמעות את ביתנו הפרטי, וכל שכן את הבית הלאומי שלנו, היא מדינת ישראל.

עלינו ללמוד ולברר מן היסוד ומן השורשים מה אנו ומה חיינו, מהי זהותנו ומהו ייעודנו. עלינו להביט על אברהם אבינו כדברי הנביא ישעיה "הביטו אל צור חוצבתם", שהוא בבחינת הזרע והשורש שממנו צמח וצומח עם ישראל לדורותיו.

נכון לעכשיו, לעת כזאת עלינו להמשיך ולהתחזק באמונה ולבטוח בקב"ה שהוא אבינו שבשמים הבוחר בנו באהבה, שלא יטשנו ולא יעזבנו, כי הוא יתברך "מגן אברהם".

זכינו בס"ד לחגוג שבעים שנה להקמת מדינת ישראל, וזו רק ראשית הופעת עם-עולם ההולך וקם לתחיה לעין כל. כידוע קיבוץ הגלויות הוא הכנה להופעת השלב הבא של גאולת ישראל וגאולת האנושות. אנו זוכים להניף את הדגל שעליו מצויר, ולא במקרה, 'מגן דוד'. אחרי הגיבוש הלאומי יבוא זמן הגאולה השלמה, דהיינו "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך" (מהתפילה). ברכתו של הקב"ה ד' עלינו – תתקיים בע"ה.

שני המגינים, 'מגן אברהם' המרמז על הזרע שממנו עם ישראל צמח, ו'מגן דוד' המרמז על הפרי המתוק שיצא מהעץ הנפלא הזה החי אלפי שנים שנקרא 'עם ישראל', שהוא אורו של עולם וממנו ניזונה האנושות כולה.

לא ירחק היום והאומה כולה וראשיה, יבינו וידעו לשם מה שבנו הביתה לארצנו ולירושלים בירתנו, יכירו וידעו כי באנו לממש את עצמנו, את זהותנו ואת ייעודנו האלוקי הקוסמופוליטי, להביא אור וטוב לאנושות כולה. לאור החזון הזה יש לנהל את מדיניותנו בבית ומחוץ למול אויבינו ואוהבינו.

עלינו לדעת להכיר כי "מדינת ישראל היא יסוד כיסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד" (הרב קוק זצ"ל אורות קס), ועל זה אנו שמחים שמחה עצומה ביום הולדתה של מדינתנו האהובה.