בעי"ן טובה

דבר תורה קצר לפרשיות אחרי מות-קדושים ויום העצמאות

הרב חגי לונדין , ג' באייר תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

פרשת אחרי-מות מתחילה בשאלה קשה. לאחר מות שני בניו נשאלת השאלה כיצד יוכל אהרון להתרומם מעל הכאב ולהיכנס אל הקודש? והתשובה היא "בזאת יבא אהרון אל הקודש" (ויקרא טז, ג). המדרש בויקרא רבה מביא עשרה פירושים על המילה 'בזאת' - בזכות התורה; בזכות המילה; בזכות השבת וכו'. בין השאר גם בזכות 'העין הטובה' של אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

עין טובה אינה נאביות והחלקת פינות. עין טובה משמעותה היכולת להביט פנימה ולהבחין שהטוב הוא העיקר והרע הוא הטפל. העין הטובה מאפשרת להתגבר על הכאב ('וידום אהרון'). המספר שמבטא עין טובה הוא המספר שבעים. על פי המקובלים המספר 6 הוא ביטוי לששת צדדי המציאות(ימין-שמאל-קדימה-אחורה-למעלה-למטה); ששת ימי השבוע.

המספר 7 מבטא את הנקודה הפנימית שנמצאת בתוך הנפח של קוביית המציאות; השבת שבתוך ימי השבוע; הקודש שבטבע. 

10 זהו מספר שמבטא שלמות.

7 כפול 10 זהו הקודש שבטבע שמצוי בשלמותו. היכולת להביט על מרחבי המציאות ולראות את כל הטוב המצוי בעולם גם אם הוא מסתתר מאחורי הרע. לכן חז"ל משתמשים בבואם לבטא את מרחבי האנושות בביטויים 'שבעים אומות' ו'שבעים לשון'. זוהי העי"ן הטובה שמביטה כיצד המין האנושי הוא טוב ביסודו ולכן גם השלום האמיתי שאותו רודף אהרון -בא יבא.

בשנת השבעים של מדינת ישראל אפשר כמובן להצביע על הפגמים במדינה אולם יום העצמאות הוא יום שבו אנו מצביעים על הנקודה הפנימית ומביטים על המדינה בעי"ן טובה. וברוך ה' יש המון טוב.  'בזאת יבוא אל הקודש'. המילה 'בזאת' מגיעה מהשורש 'זה'. היכולת להצביע על הנקודה הפנימית ולהבין ש'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'.