המלחמה בסוריה

הרב יצחק גינזבורג , ה' באייר תשע"ח

שאלה: מה הרב אומר על המלחמה בסוריה? מה המשמעות שלה עבורנו כיהודים בארץ, והאם על מדינת ישראל להתערב כדי למנוע שפיכות דמים?

תשובה:

המלחמה המתמשכת בסוריה נושאת מסר מיוחד לעם ישראל.  

א. ראשית, כבניו של אברהם אבינו שנקרא "אב המון גוים" אנו רוצים בתיקון האנושות כולה, ומצפים לשלום העולמי המובטח בידי הנביאים. שפיכות הדמים האכזרית בסוריה מזכירה עד כמה העולם היום זקוק לאמת הגדולה של תורת משה, המצווה על איסור רציחה ועל החובה לקיים משפט צדק (מתוך שבע מצוות בני נח).

ב. לגבי השאלה האם אנחנו צריכים להתערב בנעשה בסוריה: אם נשקפת סכנה כלשהי לישראל, וודאי שעלינו למגר את הסכנה ללא שיהוי - זוהי מלחמת מצוה "לעזרת ישראל מיד צר" (בהקשר זה יש להזכיר את דברי הרבי מליובאוויטש בזמן מלחמת יום הכיפורים, שהיה צריך "לסיים ולהשלים את הנצחון של צה"ל על ידי כיבוש לשעות אחדות של דמשק").

ג. אמנם סוריה היא חלק מהארץ המובטחת לאברהם אבינו, "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת", ו"עתידה ירושלים שתגיע עד שערי דמשק" –  הבטחה שתתגשם בוודאי בעתיד (גם אם כיום היא נראית כחזון רחוק). אבל כיום איננו צריכים לצאת למלחמת כיבוש בסוריה – כיון שיש סדר והדרגה בכיבוש הארץ וירושתה, ותחילה יש להשלים את ירושת הארץ שבידינו.

אדרבה, על דוד המלך נמתחה ביקורת כשפנה לכבוש את סוריה לפני שהשלים את ירושת הארץ, "אמר לו הקב"ה, סמוך לפלטרין שלך לא הורשת, היאך אתה חוזר ומכבש ארם נהריים וארם צובה?". במובן הזה, המלחמה בסוריה מזכירה לנו שעוד לא עשינו את המוטל עלינו בשטחים שה' נתן בידינו – תפקיד השלטון להשליט ריבונות יהודית מלאה בכל חבלי הארץ שבידינו כיום ולהילחם בכל תופעה אנטישמית בארץ.

ד. ביחס לשאלה האם עלינו להתערב בסוריה כדי למנוע שפיכות דמים (במידה שאין בזה צורך לבטחון ישראל)? בעיקרון זוהי מגמה חיובית של רצון להיטיב עם כל הבריות ולהשכין צדק ושלום בעולם. אבל למעשה, בדמותה הנוכחית של המדינה, לא נכון למלא תפקיד של "שוטר עולמי". פעולה כזו הלוקחת אחריות על אחרים יכולה לבוא רק כאשר הנהגת המדינה (והצבא) חדורה בהכרה של "תיקון עולם במלכות ש-די", בתחושת שליחות להביא דעת אלוקים לכל אומות העולם, בדרכו של המשיח שיבוא במהרה בימינו. כל עוד המצב איננו כזה, התערבות צבאית כגון זו אינה צודקת ואף לא תצליח.

לסיום, יש להודות לה' על שאויבי ישראל מושבעים עסוקים במלחמה זה בזה ואינם מתאחדים למלחמה נגדנו.

יהי רצון שנזכה מהרה לשלום אמת בכל סביבנו, כמו שנאמר על שלמה המלך בונה המקדש "ושלום היה לו מכל עבריו מסביב".