אח על מלא

הרב שמואל רסקין - שליח חב"ד לבודפשט ורב הקהילה הישראלית בעיר, מפרסם בכל יום ה' "פוסט שבועי". הנה הפוסט לפרשת אמור

הרב שמואל רסקין , י"א באייר תשע"ח

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

איל הנדל"ן שתרם עשרות מיליוני דולרים לטובת מפעל השלוחים של הרבי, מר סמי רוהר ז"ל, סיפר פעם על מקרה שבנה ועיצב את חייו, משפט אחד קצר שהראה לו את העולם האצילי בו אנו יכולים לחיות:

בתקופת המלחמה, אחרי שהבריחו את הגבול לשוויץ, נשלחו הוריו למחנה פליטים יהודים בשוויץ ואילו הוא נשלח לבית ילדים פליטים קרוב לעיר באזל. ר' שלמה זלמן ורעכה פלדינגר ז"ל מבאזל, הגישו לבית הילדים בקשה לאמץ ילד יהודי, וקיבלו את סמי רוהר לביתם.

הנער הצעיר נכנס לבית המארחים בחשש ובבושה, אך המארח הזמין אותו אל השולחן ואמר כך לילדיו: "סמי הופך להיות היום אחד הילדים במשפחתנו, וכיון שהוא הגדול בין הילדים, לכן המקום שלו יהיה הראשון, לידי"...

מצוות אהבת ישראל, המופיעה בפרשת קדושים אותה קוראים השבת בחו"ל, היא אחת המצוות המרכזיות בתורה, ובלשונו של רבי עקיבא - "כלל גדול בתורה". ימי ספירת העומר, בעיצומם אנו נמצאים, מזמנים סיבה נוספת לעסוק בנושא חשוב זה.

הסיבה האמיתית לאהבת ישראל חבויה בתוכו של כל יהודי, בנשמה שבו. כל יהודי הוא בן של ה', ונולד עם נשמה אלוקית טהורה. גם כאשר התנהגותו אינה תואמת את רצון ה' – בתוך תוכו נשאר היהודי מחובר עם ה'. כמו שאמרו חכמים: "ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא". ברגע האמת, הניצוץ היהודי הזה יתגלה במלוא הדרו.

במחשבה ראשונה, יש מקום לאהוב רק אנשים טובים וישרים. אולם, כיון שהאהבה ליהודי אינה קשורה למעשיו, אלא לנשמתו – אין הבדל בין צדיק ורשע, שכן שניהם יהודים ולשניהם יש נשמה אלוקית. לכן יש לאהוב כל יהודי באשר הוא, כפי שאמר המגיד ממעזריטש: "אהבת ישראל פירושה לאהוב רשע גמור כמו צדיק גמור".

כאשר אוהבים מישהו באמת, עושים בשבילו הכול, ללא הגבלה וללא תנאים. בהתאם לכך, אהבת ישראל מתבטאת בשני מישורים:

עזרה גשמית – סיוע במזון, הלוואה ותמיכה מכל סוג שהיא. מבחינה זו, העזרה אינה תלויה ברמת קיום המצוות של המקבל. ואכן, הבעל-שם-טוב נהג להעניק סיוע גשמי ליהודים, מבלי להתנות זאת בהתקדמות רוחנית כלשהי.

עזרה רוחנית – חשוב לסייע לכל אדם לממש את עצמו. אצל יהודי, מימוש עצמי קשור בהכרח עם שמירת מצוות, שזהו מרחב המחיה של הנשמה. אם באמת אכפת לך ממישהו – לא תסתפק בעזרה גשמית, אלא תעשה הכול לקרב אותו עוד יותר אל בורא העולם, וכך לגלות את ה"יהודי" שבו.

שבת שלום ומבורך,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט