כיצד להתייחס לבג"ץ?

הרב יעקב אריאל , כ"א באייר תשע"ח

יהדות הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

שאלה:
שלום. אנו כל הזמן מתלוננים על בג"ץ ופסיקותיו. הרי גם אם בג"ץ היה בסדר עדיין הוא בגדר "ערכאות של גוים" כך שלכאורה אין הבדל בינו לבין כל בית משפט אחר. והכל לא בסדר.

לא שמענו כל כך דעת תורה בנושא.

תשובה:
איסור ערכאות חל רק במקום שבו יש דין תורה. לצערנו אין בי"ד תורני כאלטרנטיבה לבג"ץ. 

הבג"ץ נחוץ במקרים בהם האזרח עלול להירמס ע"י עריצות שלטונית. גם לדעת התורה יש צורך בגוף כזה.

עקרונית איננו פוסלים אפוא את הבג"ץ, הבעיה היא שמתוך דאגה מוגזמת לעותר - הבג"ץ שוכח לפעמים שאולי גם השלטון צודק.

יתרה מזאת, כשם שלפעמים יש עריצות שלטונית כך יש גם לפעמים עריצות משפטית. לכן יש צורך לרסן במידה מסוימת את הבג"ץ כשם שיש צורך לרסן את השלטון, ייתכן שיש מקום לגוף עליון מעל שניהם.

מתוך "אתר ישיבה"