עלה נעלה

מי שזכה להסתופף בצלו של הרב משה לוינגר, מראשי תנועת גוש אמונים, ראה שילוב מופלא של מסירות נפש, גבורה ואופטימיות

הרב אריאל לוי , ב' בסיון תשע"ח

יהדות הרב משה לוינגר
הרב משה לוינגר
צילום: עצמי

אחיי ורעיי האהובים

השבוע, ביום ירושלים, מלאו שלוש שנים לפטירתו של הרב משה לוינגר, "אבי הישוב היהודי בחברון", ובכל רחבי יו"ש, מתלמידיו של הרצי"ה קוק זצ"ל.

מי שזכה להסתופף בצלו ראה שילוב מופלא של מסירות נפש, גבורה ואופטימיות.

שגור היה בפיו הפסוק אותו אמר כלב בן יפונה כנגד חטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה: "עלה נעלה". כשהיו אנשים מביעים בפני הרב לוינגר תסכול על מחדלים וקשיים, הרב היה עונה להם פעמים רבות בקול רם: "עלה נעלה"! והיה אומר שוב ושוב: "אנחנו מתקדמים!"

ואכן- מי שזכה להיות מקושר עם צדיקי אמת ומרים את מבטו אל העין האלוקית, מודה לה' על הפלא הגדול של שיבת עם ישראל לארצו אחרי גלות קשה. "קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".

זכינו השבוע להודות לה' על הניסים שעשה לנו במלחמת ששת הימים ובימינו.

"עלה נעלה!" אנחנו מתקדמים! ורואים בעינינו את קיום ההבטחה האלוקית: "ושב ה' אלוקיך את שבותך  ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטיבך והרבך מאבותיך".

"עלה נעלה!". אנחנו מתקדמים! ורואים שעם חזרת עם ישראל לארצו, נפתח הלב היהודי ומתקיימת בנו גם המשך ההבטחה האלוקית, שאחרי השיבה לארץ אנו מובטחים: "ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך"

היטיב להגדיר זאת רבי נתן מברסלב (בספרו ליקוטי תפילות חלק ב תפילה מ"ז) "ועמך בית ישראל  משתוקקים מאד לה' יתברך והכול חפצים ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא הייתה כזאת מימי קדם".

אני הקטן מרבה לפגוש את אחינו בית ישראל גם כאלה שעדיין אינם שומרי תורה ומצוות, רואה ומרגיש ויודע שבלבב פנימה נפש כל יהודי הומיה בגעגועים להתקרב לה'. 

עלה נעלה! אנחנו מתקדמים! מתקדמים גם בשמירת גדרי הצניעות והקדושה! נראה לי חשוב להדגיש שצניעות אמתית מתחילה מענווה ומכבוד לזולת. כאשר אדם מכבד את זולתו ומסתכל עליו בעין טובה, יכול לרומם אותו. כשמונעים פלגנות ומרבים אהבה, אפשר גם להרים את ערכי הצניעות והקדושה.

חשוב לחיות את הפסוקים "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"

"שש אנכי על אמרתך כמוצא שלך רב", לייקר את התורה הקדושה וערכיה מעל כל ערך אחר.

עלינו לדעת לשנן ולהפנים את שחוקי התורה הם חוקי חיים! לדעת ולהפנים את דברי רשי בדברים כ"ג ט: "שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורדו בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העוה"ב"! לא להתפתות אחרי תרבות זולה! לזכור היטב את דברי אור החיים הקדוש: "כי מה לאדם חיים אם לא רצונו יתברך"? ובע"ה- "עלה נעלה!"