120 שנה לפטירת הרב שמואל מוהליבר

גדלותו של האיש, הרב שמואל מוהליבר, רבה הראשי של ביאליסטוק, שידע לממש את חזון נביאי ישראל מהלכה אל המעשה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ג בסיון תשע"ח

יהדות הרב זלמנוביץ'
הרב זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

הרב שמואל מוהליבר, הציוני המדיני הראשון, כך כונה על ידי הרצל נולד בשנת תקפ"ד  1824 בהלובוקה ברוסיה הלבנה. הוסמך לרבנות על ידי ראשי ישיבת וולוז'ין והיה בעל השכלה רחבה בפילוסופיה ומדעי הטבע.

כתב ספרי שאלות ותשובות והשקפה. עסק לפרנסתו במסחר עד שנבחר לכהן פאר ברבנויות וגולת הכותרת; שימש כרבה של ביאליסטוק.

היה מראשי חובבי ציון, קדם להרצל בפעילותו למען שיבת ציון. היה בין יוזמי ועידת קטוביץ, כינוס ראשון של כל הנציגים של אגודות חובבי ציון. הוא היה האיש שרתם את הברון אדמונד דה רוטשילד לתרום מממונו כי רב, להקמת המושבות בארץ ישראל. כפיילוט יזם את הקמתה של עקרון היא מזכרת בתיה על שם אם הברון.

עם הופעתו של הרצל כמנהיג ציוני מוביל הוא ביקש את תמיכת הרב שמואל מוהליבר ולמד מנסיונו הרב בפעילות הציונית. בי"ט סיון תרנ"ח  1898 נפטר ונטמן בבית העלמין בביאליסטוק.

במהלך השואה נהרס האוהל שעל קברו. זו הסיבה להיתר ההלכתי שהוציא הרב אפרים זלמנוביץ, הרב הראשי של מזכרת בתיה, שהגה את הרעיון להעלות את עצמותיו לקבורה בבית העלמין של עקרון היא מזכרת בתיה, אותה יזם הרב שמואל מוהליבר כפיילוט לשאר המושבות שהוקמו בעקבותיה, ליישוב העולים החדשים מרוסיה.

בג' כסלו תשנ"ב הועלו עצמותיו לארץ ישראל והוטמנו בהלויה ממלכתית בבית העלמין מזכרת בתיה. על קברו הוקם אוהל כאוהל שהיה על קברו בבילאיסטוק ונהרס בשואה. 

בי"ט סיון תשע"ח ימלאו 120 שנה לפטירתו. הגם שאנחנו מאחרים זכר פורענות, מצאו המארגנים לנכון להקדים את האזכרה על קברו ליומיים קודם. ביום חמישי 31.5.18 בשעה 18.00 בבית העלמין מזכרת בתיה.

גדלותו של האיש, הרב שמואל מוהליבר, רבה הראשי של ביאליסטוק, שידע לממש את חזון נביאי ישראל מהלכה אל המעשה.

מתוך אמונה תמימה באמיתה של תורה ובנצח ישראל לא ישקר, הפך את המילים למציאות. כתת רגליו בין שועי עולם, עד הגיעו אל הברון אדמונד הה רוטשילד. שכנע אותו להעלות את היהודים מרוסיה הלבנה שניצלו מהפוגרומים לארץ ישראל.

בעוד רבנים חשובים אחרים חששו מהמצב הקשה שהיה אז בארץ. שממה. עיר הנדחת. והעדיפו את תרומות הברון הירש ואחרים שתרמו כספים להעביר את היהודים מרוסיה הלבנה למושבות שהקימו בברזיל וארגנטינה.

סופות בנגב. כך כינו את הפוגרומים שנערכו שם ביהודים בשנים  1881-1882. האנטישמיות הנוראה והצרות הגבירו את גל ההגירה של היהודים מהאימפריה הרוסית וחיזקו את ההכרה בצורך לתנועה יהודית לאומית וכך נולדה התנועה לחיבת ציון.

הרב שמואל מוהליבר התנגד לשלוח את היהודים לאמריקה. לדעתו הגיע עת הגאולה. הרב מוהליבר, במימון הברון אדמונד דה רוטשילד, העלה לארץ ישראל אחד עשר המשפחות לארץ ישראל, הלוא המה מייסדי המושבה מזכרת בתיה. עולים חדשים מרוסיה שביקשו לברוח מהפרעות שברוסיה הלבנה אל ארץ ישראל, בטחו בה' והאמינו לרב מוהליבר כי יש לתת משמעות מעשית  לתפילה שהם מתפללים יום יום שלוש פעמים "ותחזינה ענינו בשובך לציון ברחמים". והם עלו לארץ והתיישבו בה.

כיום אנחנו מבינים ויודעים היטב מה כוחן של תפילות. כוחם של מילים. אמיתותם של חזון נביאי ישראל. מעשה ברבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מתהלכים בגבעת ארבל בעלות השחר וראו אילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא. ברבי! כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה היא באה קמעא קמעא ואחר כך היא מנצנצת ובאה!!! (שיר השירים רבה).

הגאון הרב שמואל מוהליבר חי ברוחב שכלו ובדמיונו העשיר את הגאולה. הפתרון לאנטישמיות והצרות של בני עמו טמונים בארץ ישראל. שלח לכאן אחד עשר משפחות. והנה, אחרי 134 שנים, אנחנו עדים לגודל פועלו של הציוני המדיני הראשון כפי שכינה אותו הרצל. מדינת ישראל פורחת ומשגשגת, והופכת לאבן שואבת המטיבה עם כל באי עולם הרואים בבני ישראל עם ה'     במדינת ישראל את ארץ הקודש ואת ירושלים עיר העמים, עיר הקודש.

אני הייתי מכתיר את הרב מוהליבר בתואר הראשון לציון. הרב הראשון שהשיב בנים לגבולם בעת החדשה. בנה את ארץ ישראל. בזכותו זכינו לחיות במדינת היהודים. עם חופשי בארצו. אומץ לבו לשלוח יהודים אל ארץ לא נושבת. חוסן אמונתו  מחד ומאידך דמיונו העשיר, הביאוהו להחיות את חזון הנביאים.  לבטוח בצור ישראל וגואלו. להאמין כי שומר ישראל לא ישן ולא ינום.

לדעת כי בא גואל וההבטחה שנתן לאברהם ויצחק ויעקוב אכן תתממש בקרוב ממש, אם רק נרצה בכך. הרב מוהליבר פעל בכל כוחו שיהודים ירצו לעשות עליה לארץ ישראל. די לגלות! זעק בכל כוחו. והנה עדים אנחנו, היום הזה, עד כמה צדק גאון זה. זכותו תגן עלינו להביא גאולה שלימה לישראל וכל באי עולם יכירו וידעו כי שם ה' נקרא עלינו. ויאחזו בכנף איש יהודי. אמן.