על חרדים ועל מחמירים

ההקלה בגיור אינה מונעת נישואי תערובת אלא מרבה נישואי תערובת. תגובה לדבריו של הרב חיים אמסלם בערוץ 7.

הרב אורי בצלאל פישר , כ"ח בסיון תשע"ח

אף על פי שניסיתי ללמד זכות, עדיין אינני מבין מפני מה הרב חיים אמסלם קושר תמיד בין עניין החרדים לעניין הגיור.

מדוע הוא חושב שרק החרדים מחמירים? וגם איני מבין מדוע הוא חושב שלחרדים כביכול לא איכפת מעם ישראל ולא איכפת להם מנישואי תערובת, והם דואגים רק לעצמם.

הרב משה פיינשטיין זצ"ל היה אחד מגדולי הדור בדור שעבר, דאג לעם ישראל בכל רמ"ח איבריו וגם היה איכפת לו מנישואי תערובת, אלא הוא גם ידע מהי ההלכה. וכך גם הדבר בנוגע לרב עובדיה יוסף זצ"ל. זה שיש פוסקים מסויימים שהקלו בגיור, אין בכך אמירה שאלו שעומדים מנגד וחולקים עליהם מחמירים.

בכלל איני אוהב את הנקודה הזו, שרבים סוברים שכל אחד שפוסק בצורה מסויימת שהיא מחמירה יותר מפוסקים אחרים נחשב פוסק שמחמיר. אולי נאמר את הדברים אחרת, זה שפסק בצורה המחמירה סבר שכך היא ההלכה ולכן הוא פסק כך. אין הוא מחפש להחמיר, אלא הוא מחפש את רצון ה'. ואם הוא חשב שכך הוא רצון ה', אז כך הוא פסק. זה שיש פוסק שמיקל אינו אומר שכך ההלכה. יכול להיות ההיפך הוא הנכון, המיקל הוא הטועה בהלכה.

זה שרב פסק בצורה מסויימת, אין בכך אמירה שכך ההלכה ואפשר להקל כך. כיון שרוב הפוסקים חולקים על הפוסקים הללו, יש לנו לנקוט כדעת הפוסקים הרבים. יש גם לדון בסדר גודלם של הפוסקים, ועלינו להבין שרוב גדולי הפוסקים נקטו בגישה אחרת מהפוסקים הללו. ובכלל יש לי להעיר שהרב חיים אמסלם ציין מספר פוסקים, שנראה לי, שלא הבין את דבריהם כראוי. רבים מכניסים הבנות חדשות בדבריהם. אין מקום לגייר אחד שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות. אבל, אין כאן המקום להיכנס לדיון ההלכתי בדברים אלו.

ועלי לציין שגם אחד שיש לו גישה ציונית, יכול לנקוט בגישה שאין לנו לקבל את הגרים באופן שאינם מתכוונים לשמור תורה ומצוות ולא לנקוט בגישה המקילה.  

ושוב ושוב חוזרת הטענה שמי שמחמיר בגיור מקל בהתבוללות, ואין כך הדברים. אלא, זה שמקל בגיור, הוא המקל בהתבוללות, שהרי הוא מכניס גוים בקרב עם ישראל רק עם תעודת גיור. אחד שנימול וטבל אינו נכנס לכלל עם ישראל, צריך רצון לשמור תורה ומצוות.

ולכן, ההקלה בגיור, אינה מונעת נישואי תערובת אלא מרבה נישואי תערובת. ובכלל הם מביאים עלינו את האסון הגדול של פירוד האומה. עלינו להבין שיש ציבור חרדי וגם ציבור דתי לאומי שאינו מקבל על עצמו את הקולאות הללו בגיורים, ואם נגיירם באופן שאינו מקובל על הפוסקים המובהקים, נגרום לפירוד באומה ורישום נישואין.

ויתר על כן, נגרום עגמת נפש לגרים הללו שבסופו של דבר אפילו אם ישמרו תורה ומצוות, לא יכלו להינשא לרבים מעם ישראל, שיחששו מהגיור שלהם.