ללמוד מהאתון

הרב חגי לונדין , ט"ו בתמוז תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

בפרשת בלק אנו נפגשים בבלעם ההולך לקלל, ונמצא מברך, את עם ישראל.\

בדרכו לעם ישראל עובר בלעם כמה וכמה מאורעות שכולם סביב האתון. שלש פעמים האתון 'עושה בעיות' לבלעם והוא מכה אותה עד שמתגלה אליו המלאך. חז"ל מקבילים בין שלש הפעמים ('רגלים') שמכה בלעם את אתונו לשלשת הרגלים בהם עולה עם ישראל, בזמן שבית המקדש קיים, אל ירושלים.

במילים אחרות, ישנה הקבלה בין התנהגות האתון לבין האפיון ההתנהגותי של האומה הישראלית במצבה האידאלי.

  • בפעם הראשונה האתון נוטה אל השדה מן הדרך הסלולה - לעם ישראל ישנה נטייה למרחב. חוסר הסתפקות בדרך הסלולה והניסיון הבלתי פוסק להכליל ולהיפתח לעולמות חדשים;
  • בפעם השנייה האתון מתעקשת לעבור במשעול הצר בזמן שהמלאך מתגלה לעיניה עד שלוחצת את רגלו של בלעם - בעם ישראל, יחד עם הנטייה להרחבה ולהכללה יש את היכולת לרדת לפרטים, להיכנס לכל אותן פינות צרות ודקדוקי הלכה, שרגל האדם הגס חשה שם צרות ולחץ;
  • בפעם השלישית האתון רובצת תחתיה ואינה מוכנה לזוז למרות איומיו של בלעם - בעם ישראל קיימת מידת העקשנות. 'עם קשה עורף' במשמעות החיובית. היכולת לעמוד על עקרונות ערכיים וחוסר לחיצות.

בדרך הקשה לומד בלעם מפני המלאך שדרכה של האתון היא הנכונה והיא זו שתנצח בסוף.