הכותל

תגיות: דוד וכטל
דודי וכטל , י"ט בתמוז תשע"ח

עמד העסקן מול הכותל,

הכיפה הסרוגה לראשו,

ניסה לחשב רווחי דעת קהל,

אם ימנע מהבעת עמדתו.

"מסורת ודת יהודית

חשובות ולהן רב כבוד,

אבל לאבד מצביעים פוטנציאליים,

זה כבר מסוכן עד מאוד".

הכותל קדושה מאוחדת,

הכותל קדוש לאומה.

יש עסקנים עם לב של אבן,

יש אבנים עם לב אדם.

עמד אז הרב מול הכותל,

נצצה הדמעה בעינו,

"את משרדי כולכם תמונתי מעטרת,

את דבריי אין איש שם על ליבו.

'להתפלל עם עבריינים',

מותר וזו אף מצווה,

אך להתחשב בעבריינות דעתם,

ה' ישמרכם מכמותה".

הכותל קדושה מאוחדת...

עמד הצנחן מול הכותל

תהה על קורות הימים,

"אם גם רחבה של רפורמים הקמתם,

היכן יערכו הטקסים?

היכן תשמע הקריאה –

'נשבע' או 'מצהיר' אמונים,

היכן ישאו נשיאים משאם

בימי זיכרון וזמנים חשובים?".

הכותל קדושה מאוחדת...

גם הרב הישיש זה מפעם,

תהה, בקולו יש עצבות,

"היכן כל שלמדנו אז יחד,

איה כבודכם אל הרבנות?

כשרות צהר, העולים בטומאה,

גיור אלטרנטיבי ו'הסכמי חתונה',

כולכם לא ירדתם לסוף דעתי,

הרבנות הראשית מגינת האומה.

הכותל קדושה מאוחדת...

עמדה האומה מול הכותל,

משתוממת היכן השומרים,

כיצד זה שיש משא ומתן,

אפשרות של מקום לזרים.

את ליבי זוממים לחלק,

לפגום בקדושת המקום,

היכן כל אותם שאינם מתנצלים,

מדוע שותקים רק היום?

הכותל קדושה מאוחדת...

עמדה צווחנית מול הכותל,

שמחה צינית מילאה את ליבה,

"הכול כאן עניין של זכויות כך ידעתי",

אמרה ויישרה טליתה.

"בכותל אין לי שום עניין,

קיר של עובדי אלילים,

אני רק רציתי ליצור בלגן,

האיחוד האירופי נותן תגמולים".

הכותל קדושה מאוחדת...