חינם יקר

אסור לתת מקום למחלוקת, מדון ומריבות. מקומה של המחלוקת מחוץ למחנה, היא הניגודיות הגמורה של הקדושה.

הרב שמואל רסקין , א' באב תשע"ח

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה אוהב כל יהודי, והקפיד בכל מאודו, בין היתר, לקיים מצות ביקור חולים. פעם נכנס רבי לוי יצחק לבקר חולה שנטה למות, ומצאו מתפתל מצד אל צד בדאגה ובחוסר מנוחה.

"ממה אתה מודאג בשעה זו?", שאל רבי לוי יצחק את החולה שלפניו. "רבי קדוש!", השיב האיש בקול רפה וחלוש: "הנני חש כי שעותיי ספורות, ולבי מלא חרדה: עם מה אני בא לעולם האמת? מה יהא חלקי וגורלי בעולם הבא?". הצדיק מברדיצ'ב קם מכסאו, רכן אל החולה הנרגש וקרא: "אין כל מקום לדאגה. זה עתה גמרתי בלבי לתת לך במתנה את חלקי בעולם הבא!". פני האיש שעל המיטה נראו לפתע שלוים ומאושרים. כעבור שעה קלה עצם עיניו, ושבק חיים לכל חי.

שאל אחד ממקורבי הצדיק את רבי לוי יצחק: "רבנו, כשנכנסת לחדרו של אותו חולה, ראית בוודאי שימיו ספורים, וכל עידוד לא יואיל לו, אלא לשעה קלה בלבד. אם כן, מדוע נהגת כלפיו ברוח לב כזה, והענקת לו את כל העולם הבא שלך?". השיב הצדיק מברדיצ'ב בהתרגשות "שמע בני, נח לי למסור את כל העולם הבא שלי, כדי לחסוך אפילו רגע אחד של צער ודאגה מיהודי בעולם הזה!".

לאחר שקראנו בפרשת בלק על כך שהמדיינים שלחו את בנותיהם להחטיא את עם ישראל, בפרשתנו הקדוש ברוך הוא מצווה "צרור את המדיינים", "לתת את נקמה ה' במדיין". אם ננסה להבין מאיפה התחילה המריבה עם המדיינים, לא מוצאים סיבה נראית לעין, שכן מעולם לא איימנו עליהם או ניסינו לכבוש אותם. הם חיפשו לעשות דברים נגדנו ללא שום סיבה. מצד שני, כאשר בני ישראל נשלחו ללחום במדיינים, הם אפילו לא כבשו את המקום ולקחו אותו, אלא רק שרפו את עריהם ובכך נקמו את נקמת ה'. העניין היחיד כאן הוא נקמה זו, ותו לא. אז למה התחילה המריבה המיותרת הזו?

מסביר האר"י הקדוש, כי "מדיין" מלשון "מדון ומריבה". המדיינים היו אנשים שכל מהותם הייתה מחלוקת, הם נשמו וחיו מחלוקת. לעומת זאת הקדושה היא סמל השלום. הרי שמו של ה' הוא "שלום", ואומרים חז"ל: "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", ועל התורה נאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

יש ניגודים שלא יכולים להסתדר יחד. מים לא מסתדרים עם אש, השלום לא מסתדר עם המחלוקת. לכן המדיינים לא סבלו אותנו. אמנם, לא עשינו להם שום דבר רע, אבל עצם הקיום של עם ישראל המייצג את הקדושה והשלום, הוציא את אנשי המדון משלוותם. לכן ה' "שנא" את המדיינים. הקדושה לא סובלת את המחלוקת, ולכן ה' ציוה לנקום במדיין ולהכניע את המחלוקת.

שלושת אלפים שנה אחרי, עלינו לזכור ש"מדיין" זה לא רק עם, זו שיטה, זה וירוס, הקיים בכל דור ודור ומצליח לעיתים להתפשט גם בתוך העם שלנו, וירוס המחלוקת. התגובה צריכה להיות - "צרור את המדיינים", אסור לתת מקום למחלוקת, מדון ומריבות. מקומה של המחלוקת מחוץ למחנה, היא הניגודיות הגמורה של הקדושה.

היום אנו נכנסים לחודש אב ומציינים את הסתלקותו של אהרון הכהן שהיה סמל השלום - "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". מצד שני, חודש אב וימים בין המצרים מזכירים את הסכנה של שנאת חינם, בגינה חרב בית המקדש. כאשר יש שנאה בעם ישראל, אין השכינה יכולה לשרות. זה הזמן להתחזק באהבת חינם ולבער את וירוס המחלוקת. כפי ששנאת חינם החריבה את בית המקדש, כך אהבת חינם תבנה את בית המקדש השלישי, במהרה בימינו - באהבת ישראל נביא את הגואל!
 חזק חזק ונתחזק

שבת שלום ומבורך, חודש טוב,
ויהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה,

הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט