האחדות תביא את הגאולה

ראש ישיבת בית אל קורא בטור מיוחד לאחד את כל גווני הציבור המקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות.

הרב זלמן ברוך מלמד , א' באב תשע"ח

החרדלים פוסלים את צוהר

דגל התורה פוסלים את החרדלים

בני תורה פוסלים את דגל התורה

נטורי קרתא פוסלים את בני תורה

בני תורה אומרים על נטורי קרתא שהם מחללי שם שמיים בקיצוניות ובנבדלות שלהם

וכך אומרים דגל התורה על בני תורה

וכך אומרים החרדלים על דגל התורה

וכך אומרים צוהר על החרדלים.

ומה אומרים בשמיים כיוון שכולם הרי מכוונים לשם שמיים - מיניה ומיניה יתקלס עילאה.

אבל אם כל המכוונים לשם שמיים היו מאוחדים הייתה באה הגאולה.

כך נראה לי היה אומר מרן "הרב" זצ"ל. ואנחנו תלמידיו מבקשים לאחד את כל גווני הציבור המקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות.

אחדות אינה טשטוש דעות, אחדות היא הכרה שמעל לכל חילוקי הדעות יש מטרה גדולה משותפת, שגודלה כל כך עצום שהוא מחייב אחדות סביב המטרה להרבות כבוד שם שמיים.

רבני הציונות הדתית המכירים את הסגולה הישראלית, ויודעים את ערך הכלל, ויודעים שעיקר מעלתו של עם ישראל באחדותו, עלינו להיות הראשונים לאחדות בתוכנו, ומכאן לאחדות כל תלמידי החכמים יראי ה' וכל שומרי המצוות. ובהמשך לאחד מעגלים נוספים הקרובים ליסודות התורה, המסורתיים, ואחר כך את כל עם ישראל. באחדות תלוייה הגאולה ובאחדות נביא את הגאולה.