זך וטהור

סדר יומו של הרב שריה היה מופלא. עד חצות לילה לא היה הולך לישון, שלא יעבור עליו חצות לילה בשינה. חשש להפסיד רגע אחד מנקודת חצות!

הרב אריאל לוי , ה' באב תשע"ח

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

זך וטהור היה הרב שריה דבליצקי זצ"ל שנסתלק מאתנו בשבת האחרונה. כל מעייניו אך ורק בעבודת ה'.

משרידי דור דעה שזכה וגדל בין גדולי עולם של הדור הקודם. היה תלמיד של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, זכה גם ללמוד אצל הגאון הקדוש בעל החזון איש זצ"ל, אצל המקובל הרב מרדכי שרעבי ועוד. היה דבוק בהרבה צדיקים.

בשו"ת "ישכיל עבדי" למקובל האלוקי הרב עובדיה הדאיה זצ"ל יש הרבה תשובות שכתב לרב שריה דבליצקי, בפשט ובקבלה.

סדר יומו של הרב שריה היה מופלא. עד חצות לילה לא היה הולך לישון, שלא יעבור עליו חצות לילה בשינה. חשש להפסיד רגע אחד מנקודת חצות!

עם זאת, הקפיד מאד להתפלל בקביעות עם הנץ החמה, ובנפשו היה הדבר! (בין ספריו הרבים הוציא ספר גם על הנץ הנראה)

היו לו לרב שריה הנהגות מיוחדות. בצעירותו היה מתענה הרבה תעניות. עד זקנותו, היה מתענה בכל פעם שהיה שומע על פטירת אדם גדול באותו יום. הרב שריה היה חבר ותלמיד בלב ונפש של מו"ר המקובל הרב יוסף לייב זוסמן זצ"ל, תלמידו המובהק של הרב חרל"פ. יש הרבה מכתבים שכתב הרב זוסמן לרב שריה (ובאחד מהמכתבים מוכיח הרב זוסמן את הרב שריה שיפסיק להתענות...)

הרב זוסמן היה מרבה להזכיר בשיעוריו את הרב שריה דבליצקי ושומעי לקחו הרגישו את הקשר המיוחד שהיה בין שני הצדיקים.

הרב שריה היה מתייחס לכל יהודי שפנה אליו. גם למי שלא הכיר אותו. כשהיו מתקשרים אליו ושואלים אותו שאלות בטלפון, לעיתים חזר אחר זמן מה והתקשר לשואל, אמר לו: "מצאתי לך תשובה יותר טובה ממה שעניתי לך קודם".

פעם אמר לתלמיד חכם ששאל אותו שאלה: "תתקשר אלי עוד שבוע, אני צריך לחשוב על זה". הכול במיתון, בענווה, בישוב הדעת מופלג.

הרב שריה היה חרדי, חסיד הגר"א הקדוש מוילנא. הוא כתב שצריך לשמוח על כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים, ולשמוח כמו פורים. לא פחד מאף אחד שידבר עליו!

היה ניגש בחרדת קודש מיוחדת ללימוד תורת הקבלה. יש מכתב מהרב זוסמן, שכתב לרב שריה: אנחנו לומדים עץ חיים, יפה שעה, מעיל אליהו. צריך לכתוב גם ספר על גדלותם של מחברי הספרים הקדושים האלו, שכל אחד יידע על מי הוא מדבר!

לפני כחודשיים כאשר סערו הרוחות בקרית ארבע כאשר ביקשו לפרוץ פרצות בקדושת המחנה ולפתוח את בריכת השחייה לשעות מעורבות, פנה תלמיד חכם מרבני העיר לרב שריה דבליצקי, וסיפר לו בכאב שחושבים  לפתוח בריכה מעורבת בקרית ארבע. הרב התרומם ואמר בנחרצות: "המחשבה תתבטל"!