הזדמנות הסטורית – התחדשות במשק החשמל

הרב דביר טל , ה' באב תשע"ח

הרב דביר טל
הרב דביר טל
צילום מסך יוטיוב תורת החיים

עובדות: אלפי עובדים יהודים עושים מלאכתם ביום השבת למעננו. החשמל בביתנו – למן הפלטה והמזגן ועד אחרון גופי התאורה, מיוצר בשבת על ידיהם. מספרים אסטרונומיים של מלאכות הובלה, טחינת הפחם וזיקוק הגז, הבערה ועוד, הנעשות מכח מגע יד העובד.

כמות ייצור החשמל בתחנות הכח, תלויה ישירות במידת הצריכה של הצרכנים, כך שאי אפשר לתלות את היתר המלאכות שהוא נעשה בהכרח למניעת פיקוח נפש, כגון לבתי חולים ומערכות ביטחון, שהרי לכלל הצרכנים יש השפעה ישירה על ייצור החשמל, שהוא בודאי למעלה מ-90 אחוז שלא למטרות אלו.

נתונים אלו עדכניים לתקופה האחרונה, מתוך סיורים בשטח ומפגשים עם מהנדסים ופועלים שונים במשק החשמל, ומפורטים בדוחו"ת שונים של חברת החשמל (ראה "החשמל בשבת" תהליך הייצור, ירושלים 2017. בין החוקרים ומוסרי העדויות: הרב ישראל מאיר מורגנשטרן, הרב יוסי כהן, מהנדס תפעול ראשי מר קיווין כאהן, מספר מנהלים של חדרי בקרה, ועוד רבים).  

בנוסף, כמה שורות מתוך פרסום של חברת החשמל עצמה: "עובדי החברה הם הדלק האמיתי המניע את מפעל ייצור החשמל הענק באתר. כמעט כל מקצוע ותחום התמחות מיוצגים בצוות הענק, המפעיל 24 שעות ביממה את האתר.

מאות עובדים מאיישים קשת רחבה של מקצועות באתר: חלקם מטפלים בפחם, פורקים מובילים, עורמים וטוחנים... אחרים עוסקים במלאכה לצד טורבינות הענק או הדוודים הלוהטים. על כל אלה מנצחים המפעילים מחדרי הפיקוד והבקרה המתקדמים בתחנה. מעשה ייצור החשמל הינו מחייב ומפרך, ואינו נעצר לרגע". וזהו תיאור לאתר אחד מיני רבים.

עובדה מצערת לא פחות היא שבעבר היתה הסוואה המכוונת לכך, כך שנוצר הרושם כביכול רוב החשמל מיוצר באופן אוטומטי. עמד על כך מורי הרב זלמן קורן (קרני אורה, עמ' תתל): "עלי לציין כי בשנת תשכ"ג נכחתי בהרצאה של מר אהרונסון, שניתנה במסגרת של 'אגודת אנשי מדע שומרי תורה' ואשר נכחו בה רבנים, מדענים ומהנדסים, בענין יצור חשמל בשבת, והוא ועוד מהנדס מטעם חברת החשמל תיארו את תהליכי היצור ביום חול ובשבת... וגם שם לא נתנה אינפורמציה אודות ההדלקה הבלתי אוטומטית, ומסתבר שהדבר לא נעשה במקרה".

בקובץ 'שנה בשנה' (היכל שלמה, תשל"ח) מתאר הרב שמאי גינצבורג בשנת תשיט שנשלח ע"י הרבנות הראשית לברר את הנעשה בתחנות הכח, ומתאר איך שהטורבינות ה'חדשות' פועלות אוטומטית ללא מגע יד אדם, ושהן עיקר הייצור. אלו הן שתי דוגמאות מיני רבות.

ולמרות שבסופו של דבר האמת נחשפה, ולכן דנו הפוסקים בשאלת השימוש בחשמל וכדלהלן, מסתבר שאצלנו הבלבול עדין נמשך. בעוד חברי היקר מסייר עם מספר ת"ח בחברת החשמל, מדבר עם המומחים בשטח, ורואה נכוחה את הכתוב למעלה, אני שומע מרב חשוב ש"היום הכל אוטומטי". ולאחר שאני מקבל את הנתונים באופן מסודר לידי, כמובא במחקר הנ"ל, מראה לי תלמיד תשובה ב'עולם קטן' בה נאמר ש"רוב תחנות הכח פועלות באופן אוטומטי".

דיונם של פוסקי ההלכה

מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל כתב במנחת שלמה (תניינא, סימן כד), שישנה אפשרות בדוחק להתיר את הדבר. שכן, אף שרק מיעוט זניח של המלאכות נעשות ישירות עבור פיקוח נפש, סוף סוף אחר שהציבור הרחב מפעיל את החשמל בביתו ובכך צורך את החשמל, נמצא שאם לא ייצרו בחברת החשמל את כל סך החשמל הנדרש, תקרוס מערכת החשמל וכך גם לא יהיה חשמל לשאר החולים.

הדוחק שבחידוש זה הוא כמובן שבסופו של דבר אנחנו גרמנו לעשיית רוב המלאכות, ודומה הדבר לחולה מסוכן ששוחטים בשבילו תרנגולת, ואנו נזדרז ונאכל אותה ובכך נכריח את השוחט לשחוט שוב וחוזר חלילה. במסגרת זו לא נכנס כמובן לאריכות הדיונים בין רבותינו פוסקי ההלכה, שרבים מהם לא קיבלו היתר זה;

נסתפק לציין כאן שמרן הגרש"ז עצמו לא נחה דעתו כלל בהיתר, וכך סיים את התשובה: "ואף שבארנו דאפשר שמעיקר הדין אין לאסור... מ"מ יש לדעת שע"י השימוש שאנו משתמשים בשבת בחשמל הננו גורמים שיכופו שם את הפועלים לחלל שבת. וכמה מכוער הוא להתענג בשבת באש זרה אשר לא צוה ד'".

ולמעשה גם לא רצה לסמוך על זה "עד שיודע לנו בבירור גמור שניתן צו מאת ההנהלה להתנהג בשבתות וימים טובים כדת של תורה עפ"י הוראת הרבנים". ואכן למעשה הוא עצמו השתמש בגנרטור המייצר את החשמל באופן אוטומטי.

פרקטיקה

בעבר, שינוי ייצור החשמל הנעשה באיסור לחשמל כשר הנעשה באופן אוטומטי, היה כמעט בלתי אפשרי, הן מבחינת הפעלת תחנות הפחם, הן מבחינת הטכנולוגיות הישנות יותר שהאוטומציה בהן נמוכה, והן מבחינת העלויות הגבוהות.

שלושת המדדים הללו השתנו כעת מן הקצה לקצה: כידוע, בחסד ה' העצום עלינו, נמצאו מצבורי הגז הבלתי נתפסים בגודלם, "ארץ אשר מימהּ תחצוב אנרגיה"... ייצור החשמל מגז יכול להעשות בצורה אוטומטית בקלות לאין ערוך; המכשור והטכנולוגיות התפתחו מאוד – וישנם תקדימים במספר מקומות בעולם לתחנות כח הפועלות באוטומציה מלאה;

ולהשלמת התמונה, בעשור הקרוב ושלאחריו עתידות להיבנות תחנות חדשות רבות הכוללות את רובו המוחלט של משק החשמל (!) הן משום שהישנות מפנות את מקומן מעצם התיישנותן, ובעיקר משום שכל הייצור החשמלי בארץ הולך לעבור מפחם לגז בעקבות הנ"ל.

לפי מה שביררו חבריי עם מהנדסים בכירים בנושא ייצור החשמל, תוספת העלות לתחנה אוטומטית היא מזערית, בשונה מתחנה שכבר הוקמה, שקשה לאין ערוך להחזיר את הגלגל. ומאחר ובשנים הקרובות עתידות להיבנות תחנות כח לכלל משק החשמל וכאמור – כל מאמץ להקמת תחנות אוטומטיות הוא קריטי ביותר.

מה עושים?

ראשית, נתון מרגש: כ48% מכלל הציבור היהודי בישראל מגדיר עצמו כשומר שבת. מתוכם 27% מגדיר עצמו כשומר שבת באופן מלא, ו21% כשומר שבת באופן חלקי (סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה 2007, ונתונים דומים בסקר YNET 2017).

באופן כללי, אין צורך להסביר שבמערכות רבות בישראל ובעולם מתחשבים בצרכים של חתכים כה גדולים באוכלוסייה. כך במערך הכשרות בצה"ל; בבתי החולים; בהתחשבות בגמלאים, אזורי פריפריה ועוד. מאחר ותוספת העלות לתחנה אוטומטית היא מזערית באופן יחסי (הוערך באופן כללי כתוספת של פחות מעשרה שקלים בשנה למשפחה בישראל), אין כל סיבה הגיונית למנוע זאת, חוץ מפעילי "ישראל חופשית", אלו הדואגים לקרוע חוטי עירוב "שבתות לבקרים", והנלחמים באופן לא הגיוני ולא מוצדק גם מבחינה דמוקרטית, לשיטתם הם.

יתירה מזו, גם אם משום מה לא תעבור מבחינה ציבורית-פוליטית השפעה מזערית כזו על תעריף הצריכה, ניתן להציע שציבור הצרכנים שומרי השבת יישא בכל עליית המחיר. מבחינה טכנית, יש לדבר זה תקדימים בחברת החשמל (כגון הנחה הנעשית לנכים וזקנים לכ50% מתעריף החשמל הביתי שלהם). אם יהיה גיבוי של אנשי ציבור, רבנים וכו' מהמגזר הדתי, המסורתי והחרדי - כלל שומרי השבת ישלמו כ50 ש"ח בשנה, לצורך המשל, ויישאו בעליית המחיר למכונות האוטומטיות.

במישור הציבורי, כל מי שיש בידו להשפיע על גורמים פולטיים, יבורך. אנו כעת בעיצומן של ההחלטות על רפורמת החשמל, שחלק גדול מעצם קיומה הוא השינוי הגדול במערך ייצור החשמל הנובע מהקמת כלל התנחות החדשות כמבואר לעיל, ולכן עלינו לפעול מהר כפי האפשר...

ואגב, מומלץ לחתום על העצומה לבקשת חשמל כשר בשבת, בטלפון *6665. בקשה זו מתאימה לכל גווני הציבור שהשבת יקרה לליבם, גם מי שסומך על ההיתר – שכן לכל הדעות מדובר בדיעבד וצריך לעשות הכל כדי לתקן את הדבר משורשו. נכון לכתיבת השורות הושגו למעלה מ-124 אלף חתימות.

במישור הפרטי, ישנן כיום מערכות זולות יחסית ובטיחותיות לרכישת מצבר חשמלי הצובר את החשמל לפני שבת בכמות המספיקה בנחת לכל המכשירים הפועלים השבת. לכל הדעות, זו הדרך המהודרת להימנע מהנאה ושיתוף במלאכת שבת, עד לסיום התהליך המורכב בו נזכה בעזרת ה' לחשמל כשר ממלכתי בישראל.