תשעה באב

הוקמה כאן מדינה יהודית. לא שום דבר אחר – וכל מי שיש לו בעיה עם זה מוזמן לעבור למקומות אחרים.

ד"ר חיים משגב , י' באב תשע"ח

תשעה באב איננו ציון דרך דתי/חרדי. הצום מעיד, אולי, על משהו בכיוון הזה, אבל במקורות אין דבר ברור בעניין זה.

לגבי התקופה שבין חורבן "בית ראשון" לבין  בניית "הבית השני" בכלל לא ידוע אם הנוהג, של צום ביום הזה, נשמר. מכל מקום, לאחר שהיהודים גורשו מארצם בפעם השנייה היה ברור לכל שאת היום הזה מציינים היהודים כדי לזכור קטסטרופות לאומיות, לא בהכרח דתיות, שהיו כרוכות לא רק באובדן הריבונות בארצם; בין השאר, שימש היום הזה לציון גירוש ספרד בשנת 1492 ולשימור זכרן של פרעות, גזירות  וגירושים ממדינות שבהן נבנו חיים שלימים.

כך או אחרת, כאשר התיישבתי להעלות את תמיהתי לנוכח התנהגותם של ארגונים כאילו-חילוניים שונים, מחרחרי ריב ומדון, הבנתי שהבעיה כרוכה, בראש ובראשונה, לא בהתנגדות למנהגי אבלות שהעם היהודי קיבל על עצמו במהלך השנים הרבות ללא מדינה משל עצמו, אלא בהתנגדות של קהלים לא-שפויים, לטעמי, לעצם קיומה של מדינה יהודית.

דוד בן גוריון, האיש המפוכח הזה, ידע ב -1948 שאין להשהות עוד את ההכרזה על הקמת ביתם הלאומי של היהודים. חרף התנגדותם של מחרחרים למיניהם, אנטי ציוניים, מעצם טיבם, בדומה לאלה שצצים חדשות לבקרים במחוזותינו גם בימים אלה, כגון אלה שביקשו לחלק מדבקות לבתי קפה שיהיו מוכנים להצהיר על נכונותם להיות פתוחים בערב הצום, בן גוריון עשה את מה שהתחייב מן החלון המדיני שנפתח לרגע קט.

הוקמה כאן מדינה יהודית. לא שום דבר אחר – וכל מי שיש לו בעיה עם זה מוזמן לעבור למקומות אחרים. אני יודע שגם בעבר, בעת שהיהודים גורשו מארצם לאחר שעצמאותם נבזזה מהם, היו כבר מאות אלפי יהודים בארצות ניכר. הם לא המתינו לקריסה המדינית. הם השאירו את המאבק על החירות היהודית לאלה שהיו נאמנים לה.

וזה גם מה שקרה בשנים הארוכות שבהן שהה העם היהודי מחוץ לארצו. לא הכול ראו בחזון הציוני פיתרון. היו לא מעט תנועות, אנטי ציוניות, ששורשיהן היו במחנה הקומוניסטי, שהאנרכיזם היה דגלו, שהתנגדו לעלייה לארץ ישראל. רבים מן הנוהים אחריהם  מצאו את מותם בשואה . לכאן הגיעו רק אלה שחשבו, כמו הורי, שהתקומה הלאומית היא ברת השגה .הם היו מוכנים להקריב את חייהם למענה.

במהלך מלחמת יום הכיפורים דיבר משה דיין, שר הביטחון באותה העת, על  חורבן אפשרי של "הבית השלישי". זה בוודאי לא היה קורה אבל עצם האמירה העידה על הלך נפש תבוסתני. התנהגות דומה עולה בימים אלה מחוגים שונים, מקדשי נסיגות שאין בהן כל תכלית, המעודדים  ויתור על "שטחים" תמורת שלום-אכזב כלשהו.

קשה למצוא אותם, להערכתי, ביחידות הלוחמות של צה"ל – אבל קל לפגוש בהם בקרב מפגינים המלאים בשנאה עצמית שכל שהם רוצים הוא לראות בקריסה של הלאומיות היהודית. זה לא יצלח בידם.  "הבית השלישי" איתן מאי פעם. לא בגלל מעוותי הנפש הממלאים את פלנגות השמאל; אלא בגלל כל אלה שיודעים שכל אלטרנטיבה שאיננה נשענת על מסד ציוני מוצק סופה להמיט כליה נוספת על העם היהודי.

צום תשעה באב נועד להזכיר לנו את הסיבות להתפוררות הלאומית שהתרחשה לפני אלפי שנים. יש ללמוד מן ההיסטוריה. אין לחזור על טעויות. מי שלא זוכר אותן, סופו שיחזור עליהן.