המוסריות שבכיבוש

הרב משה כהן , י' באב תשע"ח

פרקנו מתאר באריכות את ההסטוריה של כל העמים שסביבנו: שעיר, עמון, מואב ומי ישב לפניהם בארצם. לשם מה האריך משה בכך, ומה שרצה ללמד את עם ישראל בכל הפרטים הללו?

במסגרת התיאור של כיבוש עבר הירדן המזרחי שנעשה בפיקודו של משה מתאר משה את ההסטוריה הלאומית של כל חבל ארץ אותו עם ישראל כבש. 

בארץ שעיר ישבו החורים ובני עשיו ירשו אותם (פס' יב). בארץ מואב ישבו האמים והרפאים והם ירשו אותם וישבו בארצם (פס' י-יא). בארץ עמון ישבו הזמזומים וגם אותם ירשו העמונים וישבו תחתם (פס' כא).
למה משה חושב שההסטוריה הלאומית של כל העמים אמורה לעניין את עם ישראל ערב הכניסה לארץ במסגרת הנאום ההסטורי של עם ישראל עצמו?

דומה כי המטרה של משה היא להבהיר לעם ישראל שכך היא דרכו של הקב"ה בניהולו את העולם. הוא נתן את הארצות תחילה לעמים הללו ולאחר מכן נתן אותן לפי רצונו לעמים אחרים. זו ההדגשה שחוזרת ונשנית כי כל הכיבושים הללו נעשו על ידי ה' וברצונו (פס' יב, יט, כא).

תיאור זה הינו מבוא לכיבוש של עם ישראל את הארץ מידי עמי כנען. הן אמנם הם ישבו בארץ עד אותה העת אולם הגיע הזמן בו החליט ה' כי הארץ תועבר לידי עם ישראל. בדומה לעמים שסביבנו שכבשו את ארצם מידי עמים אחרים על פי ה' כך יהא לעם ישראל "כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן ה' להם" (פס' יב).

משה ראה חשיבות עליונה להבהיר לעם ישראל בעת הכניסה לארץ לבל יחשבו כי יש כאן גזילה או הפעלת כח שאינה לגיטימית בכיבוש הארץ אלא 'שלנו היא הארץ' כי ה' נתן אותה לנו (רש"י בראשית א, א).