שותפות, לא מגזריות

צריכים לראות כיצד ניתן יחד לשלב כוחות למען המטרות הגדולות והחשובות שיש בעיר כמו ירושלים.

דן אילוז , ט"ו באב תשע"ח

דן אילוז
דן אילוז
צילום: עצמי

בכל מערכת בחירות בירושלים, אחת השאלות המרכזיות שעולות היא תמיד: מה יעשה הציבור הדתי לאומי? ציבור ששותפות בין מגזרית הייתה נר לרגליו מימי הרב קוק ועד היום.

במהלך השנים האחרונות יש בציבור הדתי התפתחות חיובית בנושא השותפות וההתפתחות אל נושאים שאינם רק מגזריים, דבר שניכר במיוחד בבחירות הארציות. פתאום נראים נציגים רבים מהשטיבל הפוליטי הישן ולוקחים חלק פעיל במפלגות שבהן נמצאים פעילים שונים ממגוון מגזרים וקהלים, ומנגד גם בתוך המפלגות המגזריות נפתחות השורות למגזרים אחרים.

הציבור הדתי לאומי הוא ציבור מיוחד שאני גאה להשתייך אליו. האינטרס הלאומי  הוא בחזית החינוך. טובת כלל ישראל מתועדפת על פני עניינים מגזריים. זוהי הסתכלות בריאה שמעידה על בגרות ולקיחת אחריות חברתית.

כעת גם בירושלים אנחנו צריכים לחשוב על מה טוב ונכון לירושלים ולא רק מה טוב למגזר. אסור שהשיקול יהיה האם יש או אין כיפה לראש המועמד. קודם כל בוחרים את מה שטוב לירושלים.

צריכים לראות כיצד ניתן יחד לשלב כוחות למען המטרות הגדולות והחשובות שיש בעיר כמו ירושלים.

כשירושלים מצליחה, כל המגזרים בה מצליחים. כשהכלכלה בירושלים טובה כולם נהנים מהפירות, כשהתעסוקה גבוהה ודואגים להוסיף מקומות עבודה וכשיש עולם תרבותי עשיר כולם נהנים מכך.

עיר נקיה, תחבורה ציבורית טובה, היא טובה לכולם, חרדים ודתיים חילונים ומסורתיים, יהודים וערבים והיא אינטרס של כולם.

מעבר לכך, גם את האינטרס המגזרי קל ונכון יותר לקדם מתוך חזית של שותפות רחבה כאשר הסכם החלוקה שקידם ניר ברקת ואשר פגע בציונות הדתית, הגיע לאישור המועצה, היו אלו חברי התעוררות שהובילו את המאבק העיקש כנגד ההסכם הזה עד אפילו פרישה מהקואליציה כשמנגד נציגי המגזר הדתי לאומי בחרו שלא שלצאת נגד ברקת והעדיפו את משרתם ותפקידם. זאת לא הפתעה: מי שמתיימר לייצג את האינטרס המגזרי הצר בדרך כלל מייצג קודם כל את עצמו. מי שבא מתוך תפיסה ערכית רחבה של שותפות מוכן להקריב הרבה למען השותפות הזאת.

כיום כ 40% מפעילי התעוררות הינם בני הציונות הדתית. חצי מחברי המועצה שלה ואני בתוכם חובשי כיפות סרוגות. כאשר אנחנו באים מתוך שותפות ערכית עמוקה, אנחנו מצליחים לדאוג לאינטרס המגזרי, תוך דאגה אמיתית לאינטרס של ירושלים כולה.

שואלים אותי כיצד אדם דתי כמוני חבר בסיעת התעוררות, שנתפסת בעיני חלק מן הציבור כ"חילונית". בתוך עצם השאלה נמצאת הנחת יסוד שמפלגות חייבות להיות מגזריות, ולייצג מגזר מסויים. אך בפועל, התעוררות אומרת לא למגזריות הזאת, וכן לשותפות בין המגזרים השונים.

תנועה התעוררות היא תנועה של שותפות אמתית וערכית בין דתיים, חילונים, מסורתיים ובין כל מי שירושלים כעיר ציונית חשובה לו. התעוררות מובילה מסר של שותפות - לא למאבקים בין מגזריים כאילו מדובר על משחק סכום אפס, וכן לשיתוף פעולה בין מגזרי שיהיה לטובת כולם.

מסתובב לו איזה קמפיין מגזרי לאחרונה שמדבר על הבית של הציונות הדתית. לציונות הדתית יש אכן בית אחד, אך הוא לא מבוסס על אחידות מגזרית, אלא על שותפות בין מגזרית. לכן בירושלים, הבית הזה הוא התעוררות בירושלים.