לאזני אחינו הדרוזים

חוק הלאום בא להדגיש את הזכות הלאומית של היהודים בארץ, דבר שגם אתם מסכימים אתו.

הרב דניאל שילה , י"ח באב תשע"ח

אחינו הדרוזים, העימות כביכול ביניכם לבינינו נגרם מטעות ומשיסוי של מיעוט מסכסך מקרב היהודים כנגד כלל עמם.

לאורך שנותיי פגשתי לא מעט אנשים מכם והיו לנו שיחות נעימות. הבנתי מדבריהם, שאמונתכם אינה מתירה לכם לקיים מציאות מדינית פוליטית, וכי עליכם להיות אזרחים נאמנים במדינה ריבונית של עם אחר. אתם אכן עושים זאת כל השנים, גם במדינת ישראל. נאמנותכם למדינה מופתית. כך גם שירותכם הנאמן והמסור בצבא.

אמונתנו שונה משלכם בעניין זה. אנו העם היחיד בעולם שאמונתו מורה לו היכן להתגורר. וזה בארץ הזו.

יש לנו מצווה הקרויה "מצוות יישוב ארץ ישראל". אין לשום עם בעולם מצווה מסוג כזה. כמו כן, אנו מאמינים ככתוב בתורה, שהאיכות המבוקשת בקיום דתנו, תתכן רק בארץ. גדול משוררנו רבי יהודה הלוי כתב זאת לפני כתשע מאות שנה, בהסתמך על מקורות שקדמו לו .

עוד אחד, מגדולי עמנו, רבי משה בן נחמן כתב : "כי עיקר כלל המצוות – ליושבים בארץ השם".

גדולי רבותינו כתבו שמצוות יישוב הארץ מתבטאת בריבונות עליה.  הרב סולובייצ'יק, חמש דרשות.

אתם מאמינים באמונה אחרת בענין זה, ואנו מכבדים זאת.

גלינו מן הארץ בעל כרחנו, ומעולם לא חדלנו מלשאוף לשוב אליה. הספר המכונן של אמונתנו, התנ"ך, מלא בהבטחות הנביאים לשוב לארץ . כמו כן ספר התפילות היום יומי שלנו מלא מן השאיפות הללו. עמנו מתחנן  בו לאלוהיו שישיב אותו לארץ. עשרות פעמים בשבוע אנו מבקשים זאת בתפילותינו.

גם הספרות והשירה שלנו מלאות געגועים לארץ הזו, לשוב לארץ לירושלים ולבית המקדש אשר שכן בה.

2

ברבות השנים הקשר עם הארץ נעשה גם קשר של תרבות ושל מהות, מלבד הקשר הדתי.

בשובנו אליה מצאנו בה את הערבים המוסלמים, אשר דתם מחייבת אותם לכפותה על כל העולם, וכמו כן נאסר עליהם לאפשר למי שאינו בן דתם, לחיות חיים של כבוד  בכל מקום בעולם. מתוך כך הם מצויים איתנו בסכסוך דמים ורוצחים בנו ככל שיוכלו. אתם בני בריתנו בהגנת העם והארץ, ואתם גם יודעים, שאם חלילה ישלטו הם בה, אזי גורלכם כגורלנו, נידון לחיי שיפלות ודיכוי.

הם גייסו למלחמתם את שקר כאילו הם תושבי הארץ מאז ומעולם, וכי לנו היהודים אין שום קשר אליה ואנו נישלנו אותם ממולדתם. העובדות הן שהם הגיעו הנה ככובשים, ואף מעולם לא הוכרו כעם גם לא על ידי הערבים שבסביבה. לכן, כל שטח שנכבש על ידי מדינה ערבית במלחמת ארבעים ושמונה, סופח למדינות הכובשות, מצריים וירדן. תשע עשרה שנה הם לא הציעו לערבים היושבים כאן להקים מדינה.

ולמה חוק הלאום? הערבים הצליחו בתעמולת שקר לעורר יסורי מצפון אצל חלק מן היהודים במדינה, כאילו הם גזלו משהו מן הערבים. זה מעורר אותם לחשוב כאילו הארץ שייכת גם להם לכונן בה מדינה משלהם. הדבר משפיע גם על מערכת המשפט, וזו רואה ביהודים ובערבים שווי זכויות לאומיות בארץ. זאת למרות העובדה שלערבים יש למעלה מעשרים! מדינות בסביבה.

חוק הלאום בא להדגיש את הזכות הלאומית של היהודים בארץ, דבר שגם אתם מסכימים אתו. אין בו שום פגיעה בזכויות אדם  שאינו יהודי, לא בהשכלתו, לא בתעסוקתו, לא במגוריו. בכל מקום שיקופח כפרט – בית המשפט יגן עליו. כדוגמא נביא את הזכויות המיוחדות לחייל דרוזי מאורס, שלאף חייל יהודי אין כמותן, מפני שמורשתו של היהודי אינה מחייבת זאת.

אילו קמה בתוככם קבוצה המבקשת לנתק קשר עם המורשת או לרופף אותו ככל הניתן, הייתם גם אתם קמים להגן מפניה. אנו עושים זאת גם באמצעות חוק הלאום. אתם לא תפגעו ממנו. שלכם ואתכם.