מילון מונחים ישראלי – יהודי

במדינת היהודים נפוצים כיום ביטויים רבים שפירושם האמיתי אינו ידוע. מילון זה מציג מספר ביטויים כאלה, ואת פירושם המדוייק בעברית פשוטה.

דני חלמיש , כ"ח באב תשס"ג

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
במדינת היהודים נפוצים כיום ביטויים רבים שפירושם האמיתי אינו ידוע. מילון זה מציג מספר ביטויים כאלה, ואת פירושם המדוייק בעברית פשוטה. כפי שיווכחו הקוראים, ניכרת נימה בידורית במילון אך אל תטעו. אף על פי כן, ההגדרות הינן מדוייקות ונכונות.

ישראלי

אזרח מדינת ישראל (אין קשר בין מושג זה לבין המילה "ישראל" כפי שהיא מופיעה בתנ"ך). לדוגמה, ערבי שגר ביפו ונלחם נגד היהודים במלחמת השחרור והמשיך לגור ביפו לאחר תבוסת הערבים בקרבות באיזור זה, הינו ישראלי.

חופש הביטוי

זכותו הבלתי מעורערת של כל אדם להביע באופן חופשי וללא הפרעה כל דיעה שמאלנית שהיא.

הסתה

הבעת דעה לא שמאלנית, אמירת או עשיית דברים שעלולים לגרום למחשבות לא שמאלניות אצל השומע. לדוגמה, הסיסמה "אין ערבים - אין פיגועים" מסיתה את השומע לחשוב כי העם הערבי ככללו עויין את העם היהודי, ומחשבה זו עומדת בסתירה לראיית העולם השמאלנית מכמה בחינות.

מתון

מי שמקבל את השקפת העולם השמאלנית באופן עקרוני, אך חולק על פרטים מסויימים. לדוגמה: אנשי המפד"ל הינם מתונים.

קיצוני

מי שדוחה את השקפת העולם השמאלנית מעיקרה (מכאן מובן כי לביטוי "שמאלני קיצוני" אין כל משמעות ולכן אינו נפוץ).

דמוקרטיה

שליטתה של ראית העולם השמאלנית במוסדות מדינת ישראל (אין קשר בין מושג זה לבין הרעיון שאומר ,שהרוב קובע). לדוגמה, כאשר בג"צ מבטל חוק שחוקקה הכנסת שמטרתו לאפשר לערוץ 7 לפעול בחופשיות, זוהי התגלמות הדמוקרטיה (כהגדרתו של נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק).

אושיות הדמוקרטיה

סייגים שמטרתם לשמור על הדמוקרטיה. לדוגמה, אילו היה ברוך מרזל רשאי להתמודד לכנסת היה בכך משום ערעור אושיות הדמוקרטיה, שכן מר מרזל הינו קיצוני, ואילו היה נבחר לכנסת היה בכך משום אישור מסוים לדיעותיו.

ריאליות

השקפת עולם המבוססת על ראיית ההווה בלבד, ללא התיחסות לעבר או לעתיד. תוצאה הכרחית של השקפת עולם זו היא הערכה לא נכונה של חשיבותם של דברים , הגזמה בחשיבותם של פרטים שוליים והמעטה בחשיבותם של פרטים מהותיים. תוצאה הכרחית נוספת היא חוסר היכולת לזהות תהליכים איטיים.

אדם ריאלי אינו מסוגל לדמיין שבעתיד המצב יהיה שונה מהותית מהמצב הנוכחי, למרות שזכור לו בבירור שבעבר היו הדברים שונים מהותית מהיום. לדוגמה, אדם ריאלי אינו מסוגל לדמיין מצב שבו לא יהיה צורך בשומר בכניסה לכל בית עסק, למרות שזכור לו היטב שבעבר לא היה צורך בזה.

שמאלנות

השקפת עולם שתכליתה להוריד כל אדם לדרגה הפחותה והמפוחדת ביותר. השקפת עולם זו מושתתת בעיקרה על פחד כללי ומקיף, ולכן שואפת תמיד להביא כל אדם למצב של פחד שכזה ("צרת רבים"). מכאן גם השנאה התהומית של מחזיקי השקפת עולם זו לקיצוניים מכל סוג . אנשים קיצוניים אינם מונעים על ידי פחד, ולכן מסכנים את השקפת העולם השמאלנית על ידי הצבת אמת מידה מסיתה.

ישום ההשקפה השמאלנית בפועל כרוך בוויתור על כל חשיבה עצמאית וכל נקיטת יוזמה, ומשום כך המאמצים הבלתי פוסקים של שמאלנים לחוקק חוקים מגבילים בכל התחומים . כמו כן, ניכר השימוש במשטרה גלויה וחשאית הפועלת כנגד אנשים הפועלים באופן לא מקובל (בכל ענין שהוא) ואנשים המביעים דיעות נחרצות בכלל ודעות לא-שמאלניות בפרט. במקומות בהם ההשקפה השמאלנית שלטת, כגון ברה"מ, ניכרות תופעות אילו באופן בולט.

ביטחון

תחושת ביטחון, כלומר האשליה שלא ניפגע מסכנות. לדוגמה, יציאת צה"ל מלבנון לא פגעה בביטחון, משום שתוצאות יציאת הכוחות מלבנון לא ניכרו למשך זמן, ולכן לא פגעה היציאה באשליה שהכל בסדר. גם לאחר זמן, כאשר החלו התקפות מתחזקות והולכות מכיוון לבנון, אדם ריאלי אינו רואה כל קשר בין הדברים.

שלום

מצב שבו אומות העולם בכלל והערבים בפרט יקבלו את קיומנו (אין קשר בין מושג זה למילה "שלום" כפי שהיא מופיעה בתנ"ך, שם היא נגזרת מהפועל "שלם"). השלום הינו פיסגת מאוויו של האדם השמאלני, ולכן ניתנת לשלום עדיפות על כל שיקול אחר. על פי השקפת העולם השמאלנית, השלום עם הערבים אפשרי בהכרח, משום שאם לא משמעות הדבר היא שדרך השמאל אינה נכונה ולכן אין האדם השמאלני מסוגל לשקול את האפשרות שהשלום אינו אפשרי כלל.

הרצון החזק של אדם בעל חשיבה שמאלנית להגיע למצב של חתימה על הסכם שלום עם הערבים נובע מכך שהסכם חתום שכזה מסייע מאד לתקוה שעוד מעט יהיה שלום. לכן, אין האדם השמאלני מתייחס כלל למספר הרב של הסכמים מסוג זה שהופרו על ידי הערבים בעבר, או להצהרות או מעשים של הערבים שפוגעים בתקוה זו.

לאומני

אדם בעל זהות לאומית, כלומר רגשי הזדהות עם עמו. האות "נ" מוסיפה משמעות לואי שלילית ומטרתה להביע את הסתייגות הדובר מרעיון לא-שמאלני כמו לאום.

כוחני

מי שמשתמש בכוח לשם השגת מטרה לא-שמאלנית. האות "נ" מוסיפה משמעות לואי שלילית, ומביעה הסתייגות מהמטרה הלא-שמאלנית. לדוגמה, הרעיון של שימוש בכוח צבאי כנגד הערבים הוא כוחני, לעומת האמירה "צריך לעלות עם טנקים על עפרה" (הסופר עמוס עוז), שדוגלת בשימוש בכוח לשם קידום מטרה שמאלנית .ולכן לא מצטרפת האות "נ" השלילית וממילא לא מתאים הביטוי "כוחני".

מוסרי

פעולה התואמת את ראיית העולם השמאלנית (אין קשר בין מושג זה לבין המושגים "מוסר", "טוב" ו-"רע", המופיעים בתנ"ך, שם המילה "מוסר" באה מהפועל "למסור", כלומר לחנך . למושגים התנ"כיים "טוב" ו-"רע" אין מקבילים בעולם המושגים השמאלני). לדוגמה, גירוש בכוח של יהודי מביתו שבשומרון הוא מוסרי, אך גירוש בכוח של ערבי מביתו שבשומרון אינו מוסרי.

לקחת את החוק לידיים

לנקוט יוזמה, לפעול ללא הוראה מפורשת ממוסדות המדינה על מנת לקדם מטרה לא-שמאלנית. לדוגמה, מתנחל הפוגע בערבי לוקח את החוק לידיים (ללא כל קשר לנסיבות המקרה), אך שמאלני שנפגש עם אנשי אש"ף על מנת ליזום תהליכים מדיניים ללא רשות המדינה, אינו לוקח את החוק לידיים.

מלחמת אין ברירה

על פי השקפת העולם השמאלנית, מותר לאדם לפגוע באויביו רק כאשר הוא נמצא על סף המוות מה שנקרא "סכנה מוחשית ומידית". בהתאם לחשיבה זו מותר לצאת למלחמה רק כאשר אנו נמצאים צעד אחד לפני הפסד גמור. על פי החשיבה השמאלנית, זוהי מעלה גדולה להרשות לאויב להתחמש ולהתחזק ללא הפרעה עד שהוא מפתח יכולת להשמידנו, ורק אז לפעול נגדו וגם אז, רק במידה הפחותה ביותר ההכרחית. שיטה זו נקראת "מלחמת אין ברירה", והיא הביטוי הלאומי של העיקרון השמאלני של אי נקיטת יוזמה.

השיטה ההפוכה, שתמציתה "הבא להורגך השכם להורגו", היא תכלית הרוע על פי עקרונות השמאלנות. לדוגמה, מלחמת ששת הימים היתה מלחמה מוסרית, למרות שאנו תקפנו (נקיטת יוזמה), מפני שלפני שתקפנו המתנו עד שהשמדתנו הקרובה והמוחלטת הייתה אפשרות סבירה. לעומת זאת, תקיפת הכור האטומי בעיראק לא הייתה מוסרית, מפני שהכור עוד לא היה מושלם ועדיין לא יצרו בו פצצות גרעיניות. מאותה סיבה נמנעת ישראל מלתקוף את הכור ההולך ונבנה כרגע באיראן.

שלטון החוק

שליטתה של החשיבה השמאלנית במוסדות המדינה- ראה גם "דמוקרטיה" (אין קשר בין מושג זה לבין המונח המשפטי המיושן "שלטון החוק" (מאנגלית :"Rule of law”), שמשמעותו היא שהמדינה ומוסדותיה חייבים לציית לחוק). לדוגמה, העובדה כי חברי הכנסת, המחוקקים חוקים, אינם כפופים לחוק אינה פוגעת בשלטון החוק, אלא במקרה של חברי כנסת ימניים, שרק לגביהם יש דרישות משפטיות ואחרות לביטול החסינות וכדומה.

פרזיטים

אנשים המקבלים סיוע כספי מהמדינה אך שוללים את החשיבה השמאלנית. לדוגמה, החרדים וגם אנשי הקיבוצים מקבלים סיוע כספי מהמדינה. החרדים הם פרזיטים משום שהם בעלי השקפת עולם יהודית, לעומת אנשי הקיבוצים המקבלים את השקפת העולם השמאלנית , ולכן אינם פרזיטים.
דני חלמיש, תושב גבעה ("מאחז") בגוש עציון וחבר מרכז הליכוד מטעם תנועת "מנהיגות יהודית"