המרימים את דגל התשובה מאהבה

הרב דב ביגון , כ"ז באב תשע"ח

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

בג' באלול התרצ"ה הסתלק מאיתנו הרב קוק זצ"ל, אוהב ישראל הגדול שזכה שנשמתו הגדולה הטובה והאוהבת מאירה לדורנו ולדורות הבאים באהבה ובאמונה.

הרב קוק זצ"ל בהתייחסו לתשובה בדור התחייה וקיבוץ הגלויות כותב, "דורנו מאד מוכשר הוא 'לשוב מאהבה' – כי בדורנו אי אפשר להטיל שום אימה ופחד בין מוחשי בין ציורי בין חומרי בין רוחני. דורנו מוכשר רק להתרומם. הוא לא יכול גם אם ירצה להיות כפוף ושחוח, הוא לא יוכל לשוב מיראה אלא מאהבה" ('עקבי הצאן' מאמר הדור).

נכון לעכשיו. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ראה עצמו כעבד לעמו ולארצו וכמורה דרך לדורו ולדורות הבאים אחריו בתקופה היותר מורכבת ומסובכת של המעבר מהגלות לגאולה. דור התחיה, דור שיש בו הרבה אורות וגם הרבה צללים, משל לזמן עלות השחר שיש בו אור וחושך, ועצת הראי"ה לדורנו – להרבות באהבה ובאמונה.

הדרך להרבות באהבה ובאמונה היא ללמוד מאנשי אמונה, מאנשים שחיים בדורנו בגלוי ובנסתר. ומאותם גדולי חכמי ישראל גדולי אמונה בכל הדורות ובמיוחד מרבי יהודה הלוי זצ"ל מספרו 'הכוזרי'. מהרמב"ם זצ"ל – מכתבי האמונה שלו בכלל, מהרמב"ן וכתביו, מכתבי המהר"ל מפראג מהרמח"ל, מספרי האחרונים, וכמובן מאורותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

ומתוך שנרבה באהבה ובאמונה נזכה לראות עין בעין כיצד השי"ת מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.

בציפייה לישועה השלמה


מתוך העלון באהבה ובאמונה