"את פניך ה' אבקש"

אוהד קרקובר , ח' באלול תשע"ח

יהדות אליעזר ושרה רוזנפלד
אליעזר ושרה רוזנפלד
צילום: יח''צ

מנהג ישראל לומר בימים אלו, ימי אחרית וראשית השנה, את מזמור " לדוד ה' אורי וישעי". במרכזו של המזמור עומדת בקשת לבו של דוד המלך: "לך אמר לבי בקשו פני, את פניך ה' אבקש"(תהילים כז').

מהי המשמעות של אותה בקשה? מה המשמעות של הביטוי "פנים" כלפי מעלה?

כשאנחנו רואים אדם מאחוריו אנו מתוודעים אל עובדת קיומו. אך ראיית אדם מאחוריו, לא נותנת לנו כל מושג על אופיו, מצב רוחו וודאי לא על מהותו של האדם העומד בפנינו. הפנים, זהו האיבר שבו משתקף עולמו הפנימי של האדם . על ידי ההבטה בפניו של האדם, אפשר לזהות האם האדם שלפנינו שמח או עצוב מרוצה או כועס. בהבטה בפניו של האדם, האדם שאנו מביטים עליו, הופך ממשהו למישהו, מאובייקט לסובייקט.

בעולם הרוחני, מבואר בספרי חסידות, שהשגת האחור מבטאת את השגת מציאותו של הדבר. לעומתה בהשגת הפנים, זוכים לעמוד על מהותו של הדבר המושג. כשמדברים על בקשת פני ה', מתכוונים שלא מספיק לדעת שה' קיים, ושאנו חייבים לשמוע בקולו. צריך ליצור חיבור ויחס פנימי אל ריבונו של עולם. צריך להשתייך אל העולמות הפנימיים האלוקיים, אל הטוב והצדק שבדרכיו יתברך.

כל השנה אנחנו משתדלים לשמור על מצוות ה', אלא שהחיים שוחקים אותנו. אנחנו נכנסים למין הרגל תפקודי, חסר אור פנימי שיחיה את העולם המעשי. בתוך כל העשייה הדתית הזאת, בעומק ליבנו קול ה' קורא לנו: "בקשו פני". חייבים לעצור משטף החיים ולהתבונן ולבחון מה אנו מה חיינו. צריך לבחון לא רק מה אנחנו עושים, אלא למה אנחנו עושים. צריך לחזור ולבקש את ה'.

לפני תקיעת שופר נהגו לומר את הפסוק: "אשרי אדם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכו". קולו של השופר מעורר אותנו משנתינו. מעורר אותנו מהזרם הסתמי של החיים, וקורא לנו לבקש מהות לחיים, לבקש ללכת באור פניו של ה', ולאור זה לבחון את כל מהלכי חיינו.

חודש תשרי כולו, מיוחד הוא להארת אור פני ה', ולהתייצבות שלנו לפניו. בראש השנה אנו נזכרים לפני ה'. ביום הכיפור מצויים אנו: "לפני ה' תטהרו". ועל חג הסוכות נאמר: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".

בתחילתו של המזמור מבקש דוד "שבתי בבית ה' כל ימי חיי". בימים אלו אנו עסוקים בבניין "בית ה'" – בנין בית המדרש לישיבה הגבוהה בכוכב השחר, לעילוי נשמתם הטהורה של יצחק ומלאכי רוזנפלד ז"ל. משפחת רוזנפלד יחד עם בית הישיבה הגבוהה חברו יחד למיזם של גיוס תרומות להרמת קרן התורה ונתינת יד ושם לבנים היקרים שנקטפו בדמי ימיהם.

יבורכו כל המשתתפים עמנו במלאכת הקודש בכל מילי דמיטב ויכתבו ויחתמו לחיים טובים