על מה מתנהל המאבק

ראש ישיבת הר עציון במאמר תגובה לביקורת החריפה של ח"כ סמוטריץ' נגד הפצ"ר, בעקבות ההחלטה לחקור חיילים שירו למוות במתפרעים.

הרב יעקב מדן , י"א באלול תשע"ח

דעות הרב יעקב מדן
הרב יעקב מדן
צילום: ישראל ברדוגו

לפני כארבעים שנה קמה תנועת 'שלום עכשיו' בהצלחה, שהייתה ראויה לקנאה בדעת הקהל. בניסיון לחיקוי הצלחתה ראיתי בהפגנה 'ימנית' שהשתתפתי בה, שלטים רבים שנכתב בהם 'שומרון עכשיו'.

סח לי אז הרב יואל בן נון: המילה 'שלום' היא משאת נפש ראויה. המילה הבעייתית והמסוכנת היא המילה 'עכשיו'. במאבקנו נגדם ב'שומרון עכשיו' חיללנו את המילה 'שלום' וקידשנו את המילה 'עכשיו'. טעות דומה טעה אז הקמפיין החבד"י 'משיח עכשיו'.

מכאן לנמשל: תנועות השמאל במימון קרנות אירופיות עתירות ממון זיהו את האיום הגדול מכולם על קיומה של המדינה, וכפי שהגדיר אותו היטב נסראללה בפתיחת מלחמת לבנון השנייה, תסמונת קורי העכביש. הן מעוניינות לממש את האיום, ומכוונות את קניהן אל צה"ל המשמש אותנו בשני תפקידים: הוא האחראי על ביטחוננו והוא מהווה גם את עמוד השדרה לקיומנו המשותף כעם אחד בארצנו.

התנועות מחליפות את טענותיהן כלפי צה"ל חדשות לבקרים מענייני מגדר לתמיכה בעהד אל תמימי, מזעקה על קיפוח הדרוזים, לענייני הדתה, מ'אכלו לי', ל'שתו לי' וכו' וכו'. שם המשחק האמיתי אינו 'שתו לי', לא מגדר ולא הדתה. שם המשחק הוא ניסיון לגרור את צה"ל למאבקים הנזכרים, לפורר אותו בוויכוח פנימי ולשים אותו יום ולילה תחת עינה הפקוחה של 'האחות הגדולה' במקום להתרכז במאמציו למאבק באויבינו.  

אנו עלולים להיגרר בעקבות תנועות השמאל למאבק זה, ול'אכלו לי, שתו לי' מן הצד שלנו, על עלבון לחיילים שומרי מצוות במקום אחד, שלילת זכויותיהם במקום אחר, חקירה משפטית על חיילים שפעלו מול המון מתפרע ועוד ועוד. אנו נתבע מן הרמטכ"ל ואנשי צוותו הסברים, נעמיד אותם יומם ולילה תחת עינינו הפקוחה כדי לתת את משקל הנגד לתנועות השמאל ולקרנות האירופיות המממנות אותן.

התוצר הסופית ישרת את מטרתן ולא את מטרתנו. צה"ל ייגרר לוויכוח הפנימי, יחדל מלהיות עמוד השדרה של החברה הישראלית ומגדל האור הציוני שלה, תסמונת קורי העכביש תשוב למקומה המכובד שהעניק לה נסראללה במלחמת לבנון.

החזית המרכזית שלנו עתה היא לסייע לצה"ל לשמור על לכידותו ועל אחוות הלוחמים שבו, מהחיילת ועד ללוחם הדרוזי, מהחייל שומר המצוות ועד לחילוני. אסור שהמאבקים הקטנים על שעות הבריכה הנפרדות במחנה הנופש, על הגערה הבלתי מוצדקת בחייל שרצה לקיים את צניעותו ואת מצוותיו ועל הפצ"ר שהחליט לחקור הצדקת ירי כלפי מתפרעים, יסיטו אותנו מהמאבק המרכזי הנזכר נגד תנועות השמאל והקרנות.

חה"כ בצלאל סמוטריץ' הוא העיניים והאוזניים הטובות ביותר שיש לנו במאבקינו המוצדקים על קיומה של הציונות הדתית. יש לו לשון רהוטה ועוד דברים טובים רבים. אך בתלונתו על הרמטכ"ל והפצ"ר ועל החלטתם לחקור את הירי במתפרעי עזה, לדעתי הוא טעה!

צה"ל יחקור את עצמו באיזונים המתבקשים שהוא אחראי עליהם. לא נכון מצדנו בעת הזאת להצמיד לו משקפת שלנו, משקפת של האח הגדול הנמצא מעליו ומבקר אותו.