אומה גדולה באמונה גדולה

הרב שלמה רוזנפלד , כ"ו באלול תשע"ח

יהדות סליחות בכותל
סליחות בכותל
צילום: עצמי

האם דרך השכר ועונש היא דרך אידאלית של העם היהודי בעבודת ד'?

במבט ראשון זה נראה לא מתאים לאומה כל כך ערכית, השואפת למטרות גדולות של עצמה ואף להיות אור לגויים. אכן, כל יום אנו אומרים : "והיה אם שמע...ונתתי מטר ארצכם" וכן להפך. גם תורתנו מלאה בקיום מצוות המלווה בשכר ועונש וכן משה מסיים את התורה בפרשות האחרונות שאנו קוראים בשבתות אלה: הברכה והתוכחה בפרשיות כי תבא עד סוף וזאת הברכה.

עובדות אלה מוכיחות שאכן זה חלק מעבודת ד' שלנו. ונראה כי עצם השכר הוא כדי שנוכל לעבוד את ד' ביתר נחת, כנזכר ברמב''ם (הלכות תשובה פרק י'). כי אז האדם יכול להאמין ולחיות כיהודי במבט גדול ובאורח חיים הרבה יותר משמעותי. אינה דומה אומה קטנה ונידחת לאומה גדולה המתנהלת כמעצמה !

אמנם, בינתיים אנו כילד קטן ומתבגר, הנדרש להתקדם בחייו דרך "המקל והגזר". לכן, בינתיים אנו זקוקים לשכר ועונש. אמנם, ככל שנתבגר ונהיה מעצמה בכמות ובאיכות, נידרש לרמות גבוהות מאוד ואז גם נזדקק ל"מענקים גדולים", כי אנו נהיה ב"אזור פיתוח" רוחני יותר גדול, ובתנאים מועדפים אלה, אכן נוכל לפעול בגדלות.

יתרה מזאת, נודה כי גם אדם גדול, צריך לפעמים את יראת העונש, כדי שלא ימעד במטלות הגדולות העומדות בפניו. הראי''ה קוק (ב"מידות הראיה", ערך יראה, ד-ז) מעלה את ערך העונש, כצורך זמני במצב החולי של האדם, ואף כצורך תמידי, כאשר הופך לזהירות וליראת הרוממות.

בתקופתנו, בה אנו זוכים להיות מעצמה בכל תחומי החיים, לאחר זמן קצר של שבעים שנה ועוד תקופה שלפניה, בוודאי שאנו נדרשים ליהנות מהשפע שאנו זוכים לו, ולהעלות את רף השאיפות שלנו בכל התחומים, ובעיקר בתחום הערכי.

ככל שנפעל בעוצמה הרוחנית הנצחית שיש לנו, ונחיה אותה גם בחיי היומיום כממלכה גדולה, ובזהירות הראויה, כך נמצא את תפקידינו הפרטיים והציבוריים ואף העמים יבואו ללמוד מאתנו גם את העוצמה המעשית, כפי שכבר התחלנו לעשות זאת בתחומי המדע, החקלאות, התעשייה ועוד. אך ביתר שאת, נזכה גם להראות להם גם את העוצמה הערכית.