שנת הדתה טובה

העיסוק הנרחב בימים אלו בסוגיות דת ומדינה, בהדתה ובמסורת ישראל מעיד כי אנחנו בשלים כעם לעלות מדרגה ולהוסיף קומה בגאולתנו.

תגיות: יהודה ולד
יהודה ולד , כ"ט באלול תשע"ח

אין ספק שמאבקי ההדתה השונים מילאו את מהדורות החדשות בשנה החולפת.

ספרי בית ספר בהם מופיעים מושגים יהודיים ממסורת ישראל ,שיעורי רבנים במכינות קדם צבאיות ובישיבות , התנהלות קצינים וחיילים דתיים בצה"ל, פעולות גרעינים תורניים, התבטאויות חברי כנסת ועוד.

כל אלו עלו על מוקד בידי קומץ חילוני קיצוני שמנסה לטשטש כל זהות וזיקה ליהדות בטענות של כפייה ושטיפת מח.

ברצוני להודות לאותם ארגונים שזוכים להצעיד אותנו צעד נוסף בגאולתם של ישראל.

מקובלנו מבית מדרשו של הרב קוק שתחיית האומה החלה בהתעוררות החול, אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות ייבשו ביצות, הקימו יישובים וגאלו אדמות . חזרתו הפיזית של עם ישראל לארצו החלה על ידי ציונות חילונית ששם שמים לא שגור על פיה.

הצעד הבא אותו התחיל הרב ביוזמת 'דגל ירושלים' הוא להפיח חיים ונשמה באומה. להוסיף מדרגה נוספת של קדושה ורוחניות בבשר ובאדמה.

אם עד לפני כמה שנים השיח הציבורי עסק בעיקרו בפינוי יישובים והסכמי שלום הזויים המערערים את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל , לאחרונה נדמה שרוב הציבור בישראל כבר מחזיק בעמדות ימניות והשמאל הקיצוני הסהרורי הוסט לצידי הבמה.

העיסוק הנרחב בימים אלו בסוגיות דת ומדינה, בהדתה ובמסורת ישראל מעיד כי אנחנו בשלים כעם לעלות מדרגה ולהוסיף קומה בגאולתנו. עצם העלאת הזהות היהודית לכותרות מביאה עמה בשורה ואתגר.

חשוב לדעת שבעוד בתקשורת השיח הוא בעיקר פופוליסטי המציג את העמדה המתנגדת לדת ולמסורת- בעם ישראל מתרחש תהליך אדיר והיסטורי של התחברות אל הקודש וחזרה לשורשים. תנועות החזרה בתשובה גדלות, החיבור של הנוער למסורת מתחזק והשקיקה להכיר ולשמוע עוד על רוחניות ותורה - מביאים אלפי אנשים לשיעורי תורה שונים.

התנועות האלו הם שיצרו את הפחד אצל אותו מיעוט שהחל בזעקות געוואלד של הדתה והנתקה.

שתי מטרות עיקריות היו בקמפיין ההדתה:

א.יצירת דה לגיטימציה למסורת. כך שכל מי שמביע עמדה שמרנית או תורנית מצטייר כחשוך, קיצוני והזוי בעוד הם מייצגים את הנאור, המתקדם והחופשי.

ב.הפרדת דת ומדינה. ניסיון למחוק כל סממן יהודי מהמרחב הציבורי והפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה

איומי ההדתה שלהם- הם ההזדמנות שלנו. המאבק שלהם ברבנות הראשית גורם לנו לחזק את היהדות הממלכתית החשובה כל כך לזהותה היהודית של המדינה. הרצון שלהם לקדם חילולי שבת המוניים מעורר אותנו לחזור לדבר על קידוש וארוחות שבת משפחתיות ביום של קדושה, הרצון לתת הכרה לרפורמים דוחף אותנו לחדד את הצורך בשמירת מסורת התורה שבעל פה . המאבקים הבלתי פוסקים להכרה בזוגות חד מיניים תובע מאיתנו לחזק את מוסד המשפחה וכן הלאה.

קולות אלו צריכים לחזק אותנו לקראת השנה הבאה להמשיך את התהליך של חיבור העם לתורה. לחדד מסרים, לחדש בהבנה, להתאים לדור את ההסברה.

לא בדרך של כפיה, לא בכוח ולא בדרכים עקלקלות. אלא להאיר פנים, לאהוב. באמת לאהוב כל יהודי ולגלות את נשמתו המיוחדת.

נתפלל כולנו שנזכה שמהלך ההדתה ימשיך ויגבר. זהו צעד נוסף אל הגאולה השלימה. שנת הדתה טובה!