בני בגין- איש שעבר זמנו

בעז שפירא , ב' בתשרי תשע"ט

ראיתי הבקר ידיעה על אודות התבטאות אומללה (אחת מני רבות) של בני בגין. איש המוכיח פעם אחר פעם עד כמה אין לסמוך על מי שתורה נשתכחה הימנו.

בגין שב ותקף את השרה איילת שקד בקשר עם התנהלותה כלפי בית המשפט העליון, טען שהיא שוגה וצוטט כאומר "היא משקרת ורוצה ליצור הילה קדושה סביב חוקי הכנסת". נדרש אני לדברים אותם כתבתי בעבר.

לפני שנות דור, כך זה נראה. בעוד אנכי שקוע עד צוואר בפעילות למניעת החורבן בגוש קטיף וצפון השומרון ובצר לי, עלה בדעתי לעשות מעשה ולפנות לבני בגין שבאותם הימים קולו כמעט שלא נשמע. יצרתי עמו קשר , שוחחנו ובמהרה הבנתי שממנו לא ניוושע...

בגין נשמע עייף וחסר כוח. הוא הקשיב לדברי אך סירב להתייצב בקדמת הבמה ולהשמיע קול נגד העקירה הגירוש והחורבן. בין היתר אמר לי כי  הבין זה מכבר שאין לו השפעה בליכוד וממילא לא יצליח למנוע הגירוש או אפילו לסייע במאמצים. זכור לי שמבחינתי ה"מפגש הטלפוני" עם אחד מנסיכי הליכוד ותומך מוצהר של ארץ ישראל השלימה הסתיים במפח נפש.

חלפו הרבה שנים , בגין שב לפוליטיקה והרי זה פלא- בגין אחר. נמרץ, פעלתן, חותר ללא לאות אל המטרה, עובד ימים כלילות ובלהט. פועל לשכנע ומפעיל לחצים. מופיע בכל הוועדות, מתראיין בתקשורת, מסביר, מתרץ, מנמק. באותם ימים היה בגין בשיאו. לא נח ולא חוסך במאמצים, כל כולו וכול הווייתו קודש למטרה. מהי אותה מטרה קדושה בה עסק ידידנו בגין במסירות נפש כה גדולה, תשאלו ?

התשובה: ה ס ד ר ת אדמות לבדווים בנגב. כידוע, רבבות בדווים עושים מזה שנים הרבה דין לעצמם ומשתלטים בקצב גובר והולך על אדמות מדינה בכל רחבי  ארץ ישראל (לא רק בדרומה). מאהל קטן וכמה גמלים, בהמשך מאהל גדול והרבה גמלים, בהמשך כפר ולאחריו עיירה. בתוך כל זה  חוגגת גם הפוליגמיה (נגד החוק הישראלי) המרוששת את קופת הביטוח הלאומי.

ה כ ו ל   ל א ח ו ק י !!  וכנגד אלפי הבתים עומדים פסקי דין חלוטים ובהם החלטה להרוס את הבנייה הלא חוקית!!  

וראה זה פלא- למרות הבנייה הבלתי חוקית, למרות העבריינות והכוחנות, במה עסק בני בגין  בנמרצות, בדבקות ובלהט? בפעילות ל"הסדרת אדמות הבדווים" בנגב.

בני בגין עשה ככל אשר לאל ידו על מנת למנוע הרס, להכשיר בדיעבד, "להתגבר" על פסקי דין חלוטים ולהסדיר את הסוגיה, זה בעוד שבבסיסה גזל, עושק, אלימות, התעלמות מהמדינה ומוסדותיה ועבריינות הזועקת לשמיים.  

הכיצד ייתכן תשאלו?  הרי בגין מוכר כמגונן על שלטון החוק. ועוד- "אלוהיו" (לא עלינו) הם הדמוקרטיה ובית המשפט – היאך אם כן פעל להכשיר עבריינות, להסדרת הגזל ולהענקת פרס לרבבות בדווים הפועלים באלימות וכוחנות נגד החוק, "מצפצפים" על בית המשפט ומזלזלים בו ובפסיקותיו, הכול תוך שהנם מהלכי אימים על המערכות כולן, נוקטים אלימות (לעתים קשה) בעימותים עם כוחות הביטחון וככלל – עושים דין לעצמם.

חלף זמן ושוב עלה בגין לכותרות - הפעם בהתייצבו בראש המתנגדים להסדרת עמונה. הנימוקים: שלטון החוק, פסק דין חלוט, וקדושת הדמוקרטיה. עד כדי כך אחז בו "הדיבוק" הזה – שהצביע באותם ימים בניגוד למשמעת הקואליציונית.

אם ארצה להתבטא מאד בעדינות אגדיר את התנהלותו כבעייתית. אם אדקדק פחות אומר שבגין חצה את הקווים ו/או ירד מהפסים. לעניין "הירידה" הנזכרת לא ארחיב בשל צנעת הפרט אך כל מי שמכיר את האיש יוכל לזהות את הגורמים לה.

סוף דבר- מדובר באיש בעייתי, חלש ונרפה בשמירה על ארץ ישראל אך חזק וגיבור כארי במקרים שהוזכרו - תלוי במה עסקינן.  חוסר פועלו בעניין הגירוש, פעילותו הנמרצת עבור הבדווים ולבסוף פעילותו בעניין עמונה – כל אלה מלמדים שבוודאי אינו כשיר לייצג את המחנה הלאומי.  טוב יעשה אם יפרוש מהחיים הפוליטיים. באם יבחר להמשיך, יתכבד ויחפש לו את המחנה המתאים לאידאולוגיה אותה הוא מקדם – בשורות השמאל הקיצוני.

סיפור עצוב כבר אמרנו ?