מהו ה'פריוקט הישראלי'

הרב אברהם גיסר , כ"ט בתשרי תשע"ט

סיפר לי ידיד, אישיות ביטחונית, על שאלה מפתיעה ומוזרה שנשאל במסגרת דיאלוג בנושאים ביטחוניים אסטרטגיים עם משלחת מרוסיה. באחת השיחות פנה אליו גנרל רוסי ושאל: בבקשה תסביר לי, מה ה'פרויקט' שלכם? ידידי חשב שהשאלה מתייחסת לפרויקט אסטרטגי כלשהוא של פיתוח ביטחוני, טילי החץ או מחקר חדש או דבר דומה. לא – הסביר השואל – מה זה ה'פרויקט הישראלי'? המדינה הזו הבעייתית והבלתי מובנת בלב המזרח התיכון? מה זה בדיוק ה'פרויקט' הזה?

אכן שאלה. הנשאל היסס והרגיש נבוך להתחיל לספר סיפור היסטורי ארוך מימי האבות ועד השואה ובעצם גם לא חשב שהישרדות זה שם הסיפור. אנחנו אמנם לוקחים כל אורח ל'יד ושם' אבל זה בהחלט לא 'פרויקט לאומי'. למעשה, שאלת הגנרל נשארה ללא מענה.

התהייה הזו על ה'פרויקט הישראלי' ויעדיו נשאלת סביב יציאת מצרים לפחות ארבע פעמים בצורות שונות והתורה רואה בה את מהות קיומנו. לשם תשובה אנו חוגגים מדי שנה כבר אלפי שנים את חג הפסח ועורכים אירוע מיוחד, "ליל סדר" מובנה ומורכב, רק כדי לספק תשובה לבנינו ולנו על הפרויקט הזה.

פעם שואלים אותנו הילדים באופן הכי תמים "מה זאת?" ופעם השאלה כבר נושאת צליל מרדני של גיל ההתבגרות "מה העבודה הזאת לכם?" גם אם לא שאלו אנחנו מצווים ליזום ולהשיב "והגדת לבנך" ולספר את ההגדה.

ארבע פעמים ולא בהקשר צבאי נקראים בני ישראל היוצאים מארץ מצרים "צבאות ה'". בפרק ז, ד: "והוצאתי את צבאותי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים". בפרק יב, יז: "ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים" יג, מא: "ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה ". ושוב בפסוק נא: "ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם".

בכל זאת יש לנו עסק עם 'פרויקט צבאי'?! המילה "צבא" בלשון אזרחית של התורה יש במשמעותה "צביון". ועל כן צבאותם היינו 'על צביונם' – בצורת הופעתם הראויה. "צבאות ה' " הם אכן כל העם היהודי הנערך למילוי משימותיו.

אנשים משועבדים ועם כבוש אינו יכול לבטא את עצמו ואת צביונו. רק היוצאים לחירות מסוגלים כבני חורין ליצור וליזום, להעניק לעולם כולו את ערכי האמונה בא-ל אחד, יוצר האדם בצלמו, המכיל את כל כבודו וחירותו של האדם – כל זכויותיו וחובותיו.

הגדרת הפרויקט נמסרה כבר לאברהם אבינו: "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית ט, ב). דוד בן גוריון כבר הגדיר את ייעודה של מדינת ישראל בפסוק הבא: "אני ה' קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גויים" (ישעיהו מב, ו).

זאת כל התורה על רגל אחת וזה כל הפרויקט ואידך פירושה היא זיל גמור.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך