סכסוך, טרור ומלחמה

כל עוד יש 'סכסוך', לא ניתן 'לנצח' אותו. סכסוך פותרים או מיישבים. רק במלחמה מנצחים.

תגיות: איתמר סג"ל
איתמר סג"ל , ל' בתשרי תשע"ט

הם אומרים את זה אחר כל פיגוע דמים. "נגדע את הטרור", "ננצח את הטרור ביד נחושה וללא פשרות". מה חבל שהם לא מתכוונים לקיים. הם לא יכולים לקיים.  

כי כל עוד יש 'סכסוך', לא ניתן 'לנצח' אותו. סכסוך פותרים, או מיישבים. רק במלחמה, מנצחים. הקשיבו לאירופאים. האירופאים מקפידים תמיד לכנות את המצב כאן בשםCONFLIKT  הזקוק ל SOLUTION. או בעברית: פתרון שתי המדינות. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי? הדין ידוע – יחלוקו.

אין, לא היה ולא יהיה עם בהיסטוריה שהצליח להכריע טרור בארצו, אם לא נלחם בו מכח תביעת בעלות ברורה ובטוחה על השטח. כך נפלו להן הקולוניות האירופאיות אחת אחרי השניה. ומדוע נרחיק עדותינו? הבריטים ששלטו כאן עד לפני מעט למעלה משבעים שנה לא ישכחו זמן רב את התקפות האצ"ל והלח"י לצד פעולות הפלמ"ח בפיצוץ הגשרים ובמבצעי ההעפלה.

הבריטים מעולם לא התכוונו ברצינות לתת לנו מדינה עברית בארץ ישראל, וחשבו לשלוט בארץ ולמוץ את שוד דמה. מחיר הדמים הכבד לצד מחיר דמי כסף מאמירים, 'שכנעו' את הבריטים לשוב לארצם. הנוסחה פשוטה להפליא. אם איננו רוצים לסיים את דרכנו ביו"ש כמו הבריטים בארץ ישראל שחשבו לשלוט בארץ רחוקה, ארץ לא להם, עלינו לשנות דיסקט, ומהר, כי מתחיל להיות מאוחר.  

צה"ל לא יכול לנצח את 'הטרור', והוא יודע את זה. גם ראש הממשלה יודע את זה. צה"ל לא יכול לעקוב אחרי כל צעיר שאוחז בסכין, ובטח לא לסכל כל קבוצה של מחבלונים שהחליטו לזרוק אבנים על הציר. מה צה"ל כן יודע לעשות? לנצח מלחמות. ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם.

טרור ניתן לנצח, רק אם מכריזים עליו מלחמה. וכדי להכריז עליו מלחמה שתהיה לנו בה זכות מוסרית, שומה עלינו, על מדינת ישראל וממשלת ישראל, להכריז כי לנו הארץ ולרדת קבל עם ועולם מרעיונות העוועים של מדינה פלסטינית כלשהיא בשטחי ארץ ישראל. אי אפשר גם לדבר על לנצח את הטרור, וגם לדבר עם האוייב על יישוב הסכסוך והקמת מדינה פלסטינית. רק כאשר נאמר בקול גדול - לנו הארץ, היסטורית, דתית, מוסרית וגם בטחונית, נקבל לגיטימציה, בתחילה בפני עצמנו, ולבסוף מול אומות העולם, להילחם עליה ולרשת אותה.

מלחמה, אין פירושה רק טנקים ומטוסים. היא ראשית לכל שינוי תפיסה. מלחמה היא עמידה על שלך, בצורה בטוחה, מול האוייב ומול העולם כולו. למלחמה, חוקים וכלי עבודה משלה. למלחמה מטרות, משימות ויעדים ברורים. ניצחון במלחמה, אין פרושו בהכרח הפסקה מוחלטת של ניסיונות הפיגוע מצד האוייב, אלא גם יצירת מצב הכרעה והחלת ריבונות.  

כל עוד עם ישראל רוצה או מדמיין בחלקו 'לנהל' את הסכסוך, 'לפתור' את הקונפליקט, או 'להרגיע' את המתיחות, צה"ל לא יוכל לנצח את הטרור. צה"ל יודע לנצח מלחמות, ואין תפקידו לגשר, לנהל, לפייס, להכיל, להרגיע, לפתור, ליישב סכסוכים או לנהל משא ומתן. עצם הגדרת המצב כסכסוך נותן לגיטימציה לתביעת הצד השני, וממילא ממלא אותו תאבון ורצון להשיג כמה שיותר, באלימות פיזית, משפטית ומדינית.

אבל מדינת ישראל אינה רוצה. לצערנו, עדיין אינה רוצה. עם ישראל עדיין לא בטוח שהארץ כולה שלו. והוא מעט עייף ממלחמות. זו המשימה. למלא את העם ברוח גדולה, ובאמונה כי הארץ הזו, שלנו היא!