הרב עובדיה - שמש שמאיר לעולם כולו

הרב בן ציון אלגאזי , א' בחשון תשע"ט

יהדות הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף
צילום: דוד מור

זכה מרן הגר"ע יוסף להיות אחד ממאורי הדורות בסדר גודל של שנים כך שמידי פעם מזכה הקב"ה את הדור וחכמיו. כל דור מתברך בת"ח גדולים שהם בבחינת ירח מאירים ושאינם מאירים אך מדי פעם מפציע גדול שהוא בסדר גודל של שמש שמאיר לעולם כולו באורו ומשמעות הדבר שזה סדר גודל של אור לדורות כפי שכינו  למרן הרב קוק זצ"ל אשר האיר עולם ומלואו באורו בעולם האמונה כך הבן איש חי ועוד ועוד .

מה עשה את מרן הגר"ע יוסף לגדול הדור  בסדר גודל של דורות נדמה לענ"ד שחוץ מגדולתו בתורה שכל רז לא אניס ליה התמדתו שלא ידעה שיעור ועוד מעלות ומידות שאין הדף יכול להכיל את כולם שני כוחות השקיע מרן והם הפכו אותו למאור שמש.

האחד ההתמקדות הטוטאלית לרומם ולהקים את עולם ההלכה בשיטת מרן הב"י בעריכתו את השו"ע היווה שיהיה ספר זה תל תלפיות לכלל ישראל בהלכה אלא שמאז כתיבתו החיבורים והמהלכים שנוצרו סביבו ריבוי הגלויות והמנהגים של כלל ישראל יצרו מצב שכוחו נחלש ואם הוא נועד להיות הספר המוביל את כלל ישראל מבחינה הלכתית וכפי שכתב מרן השולחן ערוך בהקדמתו אך משנקבצו יחדיו נדחי ישראל והגיע כל אחד עם מנהגי אבותיו היה חשש שתיהפך התורה לשתי תורות  ואז קם מרן הגר"ע יוסף והוביל מהלך שבו השו"ע הוא מרע דארעא דא"י ועל פיו ילכו עמך בית ישראל בכל ארץ ישראל הגם שלא הכל הסכימו לקבל מהלך זה אך דבקותו במטרה זו גדולתו בתורה שאפשרה להפיץ בכל מקום וזמן יצרו מציאות אחרת של תפיסת ההלכה לדורות בעם ישראל.

דבר נוסף לענ"ד עושה את הגדול לגדול לדורות ראיית צורך הדורות והאכפתיות הטוטלית מכלל ישראל היכולת לרדת לצורך עלית כלל ישראל גורמת שמתוך גדלות תורה מעל הטבע נותנת לגדול את היכולת לסחוף אחרים רבים וטובים למהלך גדול שיוצר תפיסת דרך לדורות.

לא ניתן לאמוד ולהבין  עד כמה מרן הגר"ע יוסף עשה הכל כדי לרומם את כל הנמצאים סיבבו לדאוג לכלל ולפרט לתורה גדולה עם יר"ש טהורה ושם היו לבו ועיניו כל הימים.

אספר חוויה אישית בעודי נער עול ימים עלה בדעתי להוציא לאור קונטרס שזכה להוקרה בישיבה בה למדתי ומתוך כך מצאתי לנכון לקבל את הסכמתו של מרן הגר"ע יוסף מיד עם הגיעי אליו קרבני קרבה יתרה למד ואף הדרכני והראני מקורות רבים בנושא ולא היה פעם שיצאתי מביתו ריקם תמיד עם אחד מספריו ועליו הקדשה בכתב יד קודשו המדרבנת ללמוד ולעלות.

עד היום תמה אני מה לגדול הדור ולנער צעיר כל כך להשקיע בו אלא היה כך היה דרכו בקודש היכן שהיה סיכוי לרומם ולו נער צעיר שם היה דרכו בקודש לרומם ולעלות למען כלל ישראל לדורות

כמה חסרים אנו גדולים שלא רק מטפלים בחיי שעה אלא דואגים לנצחיות עם ישראל לחיי עולם.