להפוך את המבול לגשמי ברכה

הרב חגי לונדין , ב' בחשון תשע"ט

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

בפרשת נח אנו נפגשים בתופעת המבול. מבול הוא שפע אלוהי המגיע משמים, מים שאמורים להחיות את העולם, אולם הוא מגיע בשטף אדיר שרומס כל מה שבדרכו.

לעומת המבול ישנו הגשם. הגשם, עליו התחלנו להתפלל החודש, הוא היכולת לקחת את השפע השמיימי ולהוריד אותו באופן מדוד ומדויק שהמציאות יכולה להכיל.

הביטוי שחז"ל משתמשים ביחס לגשם הוא 'גבורות גשמים'. מידת גבורה מסוגלת לקחת את הכוחות במציאות ולהופיע אותם מתוך שליטה ושיקול דעת.

לאחר ימי החגים בהם הוצפנו בשפע אדיר של קדושה אנו כעת, בחודש חשוון, מורידים את הדברים לימי השגרה, מתגברים ומנהלים את חיי היומיום מתוך קדושה. גם בימים הטרופים הללו, היכולת לא להיכנס לתודעה של מבול, בלבול ואובדן עשתונות, אלא להביט על המציאות מתוך אמונה, שיקול דעת, שליטה ופופורציה - היא המשימה המרכזית. להופיע את מידת הגבורה ולנצח.