מעשה אבות סימן לבנים - גם ביחס לאויבים

הרב אריאל לוי , ט' בחשון תשע"ט

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

אורה באה לעולם כשמתחילים לעסוק בפרשת לך לך סביב דמותו של אברהם אבינו ע"ה. אנחנו נזכרים בכלל שמלמדנו הרמב"ן: "מעשה אבות סימן לבנים", ויודעים שיש מסר לדורות ממעשיו של אברהם אבינו.

התורה לא מתחילה בסיפור צדקותו של אברהם אבינו, אלא קודם כל: הקב"ה לימד את אברהם, אותנו, לדורות: הדבר הראשון הוא לחבב את הארץ!  הקב"ה אומר לאברהם לך לך... אל הארץ אשר אראך, ולא גילה לו בתחילה לאן ללכת, כדי לחבב את ארץ ישראל בעיניו.

בהליכתו בארץ, עבר אברהם אבינו דרך שכם, כדי להתפלל על שמעון ולוי שיצליחו להילחם באויב ולהביס אותו. גם היום אנחנו זקוקים לתפילתו של אברהם אבינו, עבור דורנו אנו. לצערנו חדרו אל תוך המחנה מושגים זרים שלא תואמים את ערכי הנצח של תורתנו הקדושה. יש מנהיגים מבולבלים שמונעים מחיילי צה"ל הקדושים לעשות את מלאכתם נאמנה.

"מרחמים" על האויב על חשבון חיי יהודים, טוענים טענות של מוסר מזויף, ולא פוגעים במחפים על פשע. מתעכבים מהרס בית רוצח אכזר ושפל שכופת יהודייה ורוצח אותה באכזריות. לא מטילים עוצר על כל האוכלוסייה של האויב עד להסגרת הרוצח.

במקום להרתיע את האויב בפעולות תגמול כואבות שימחישו לו שלא כדאי לו להתעסק עם בניו של הקב"ה, נותנים לאויב האכזר להמשיך בשגרת חייו, וכך אבדה ההרתעה. אנו מייחלים להנהגה שתלמד מאברהם אבינו שהתפלל על בני יעקב שהרגו את כל אנשי שכם. כך פסק הרמב"ם להלכה: כל אנשי שכם נתחיבו כליה, כי לא מחו בפושעים.

אברהם אבינו סלל לפנינו את הדרך, נטע בנו את היסוד: בלי מוסר מזויף. בלי רחמנות על האויב. בלי בלבול מוח על "חפים מפשע". כשחזר אברהם אבינו מהמלחמה, אמר לו הקב"ה: "אל תירא אברם, אנכי מגן לך, שכרך הרבה מאד"! אל תחשוש שתיענש על כך שחיסלת במלחמה גם "חפים מפשע". כל מי מאוכלוסיית האויב שלא מנע את העוול, בן מוות הוא.

ה' אומר לאברהם: תקנה את ארץ ישראל בהליכה בה! "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה ולזרעך עד עולם" " תמיד היה רגיל מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל להזכיר את דברי אור החיים הקדוש שה' הבטיח את הארץ לזרע אברהם, ליצחק וליעקב ולא לעשיו ולישמעאל.

הלוואי ונזכה לראות בעינינו הנהגה בריאה שתקיים בפועל את שאנו מתפללים בשירת הבקשות: "באויבי עשה נקמה, כי קמו עלי ביד רמה, כי לא יירש בן האמה עם בן הגבירה!" במהרה בימינו אמן