נשיא אלקים אתה בתוכנו

הרב דב ביגון , כ"א בחשון תשע"ט

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

ביום פטירתו של אברהם אבינו עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו: "אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה" (בבא בתרא צא, א).

אברהם אבינו היה מנהיגו הרוחני של העולם. הוא גילה ולימד וחינך שיש מנהיג אחד לעולם – ואין העולם נוהג אלא על פי רצונו הטוב של בורא העולם. יחד עם זאת הוא היה גם מנהיג מדיני. הוא חינך ולימד שהאדם צריך ללכת בדרכי ד' יתברך ולעשות צדקה ומשפט ככתוב "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח יט). מבחינה זו היה אברהם משול לרב חובל של ספינה שתפקידו להוליכה לחוף מבטחים. התואר שזכה לו על ידי בני חת היה "נשיא אלקים אתה בתוכנו" (שם כג ו). דהיינו, נשיא – מנהיג מדיני, אבל יחד עם זה דבק באלקים - מנהיג רוחני, כשם שמשה רבינו זכה לתואר "איש האלקים" (דברים לג, א) שהיה דבק תמיד באלקים.

נכון לעכשיו, עם ישראל במדינת ישראל זקוק למנהיג דוגמת אברהם אבינו, מנהיג רוחני שהוא גם מנהיג מדיני. מצד אחד אדם בעל אמונה גדולה, איש מוסרי הדבק בדרכי ד' ועושה צדקה ומשפט. ויחד עם זה מנהיג מדיני שיוכל להנהיג את המדינה לשלום ולביטחון ולחוף מבטחים למרות הסערות והקשיים שבדרך.

הרמב"ם, בבואו לתאר את המשיח אכן מתאר אותו כמנהיג רוחני ומדיני כאחד: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ד', הרי זה בחזקת שהוא משיח" (הלכות מלכים יא ד).

כבר בראשית דרכה של האומה, אברהם אבינו מסמן, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, מה צריך להיות המנהיג העתידי של עם ישראל: "נשיא אלקים".  רק מנהיג כזה יוכל בעזרת השי"ת להוביל את עם ישראל לגאולה השלמה, ומתוך כך להביא אורה וטובה לאנושות כולה, כדברי הרמב"ם בי"ג עיקרי האמונה, "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

בציפייה לישועה השלמה  

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"