חייבים לכבד

הרב אריאל לוי , כ"ג בחשון תשע"ט

בכל שנה יש התרגשות חדשה כשאנו זוכים שוב לקרוא בתורה את הפרשיות העוסקות באבותינו הקדושים.

כל שכן שאת הזוכים להגיע לחברון ולהסתופף בצל האבות והאמהות, כמה התרגשות מציפה את הלב כאשר עוסקים בפרשיות של האבות! התקופה בה אנו זוכים לקרוא בפרשיות תורתנו הקדושה על אבותינו ואמותינו הקדושים, היא תקופה מרוממת מאד.

אנו חיים לפי הכלל שמלמדנו המדרש: "מעשה אבות סימן לבנים", ומתרגשים להיפגש עם האבהיות שבאבות שטמונה בנו.

במיוחד בשבת בה אנו קוראים על קניין מערת המכפלה ונזכרים בפירושו של הרמב"ן שמסביר שהתורה מאריכה בסיפור קניין המערה כדי ללמדנו לדורות ש"אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים".

כל כך מרגש לראות את מסירותם של העוסקים בצרכי ציבור באמונה שמכינים את חברון עיר האבות לקליטת המוני הבנים שבאים להסתופף בצל האבות! אוהלים ענקיים של הכנסת אורחים, ממש בדרכו של אברהם אבינו... אשרינו!

אשרי כל העולים לחברון ומסתופפים בצל האבות והאימהות הקדושים. אשרי כל המקיימים לעובדה ולמעשה את המסר העולה מהפרשה שאנחנו חייבים לכבד את מקום קבורת אבותינו הקדושים. אנו מכבדים את האבות גם בכך שאנחנו באים להשתטח על קברם ולהרבות תפילה בזכותם, שהרי כך אנחנו גם מזכירים לעצמנו שאנחנו בנים של האבות ואנו רוצים תמיד לשאת אליהם עינינו בהערצה, לכבד את טבע האבות שטבוע בנו, להיות מרכבה לשכינה, לחיות חיי קדושה וצניעות, לראות אור רק באור ה' ולא להיסחף אחר תעתועי עולם השקר.

להיות מתלמידיו של אברהם אבינו שהקריא שם שמיים בפי כל עובר ושב, ולכבד את האבות בכך שתמיד עיננו אליהם יהיו נשואות בהערצה, ונשאל את עצמינו: "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי".

הלוואי ונזכה