קדימה בני עקיבא

זוהי גבורה להתמודד מול גלים סוערים, להביע עמדה תורנית ואנושית שלא מתנצלת מול הקולות המערערים על מוסד המשפחה.

יהודה ולד , ז' בכסלו תשע"ט

מאז ימי הקמתה היוותה תנועת בני עקיבא כוח צעיר ומשמעותי בסדר היום במדינת ישראל.

חלקה המרכזי בחלוציות, פיתוח ההתיישבות והקמת ההתנחלויות ביהודה ושומרון, יחד עם סניפי ההגשמה שפועלים עבור קבוצות מוחלשות בחברה, קליטת עליה , שכונות במצב סוציו-אקונומי קשה, גרעיני נחשון ,יובל ועוד הם זרקור אור ועשייה ברוכה לפיתוחה וחיזוקה של מדינת ישראל.

בשנים האחרונות, בנוסף לאתגרי החברה וההתיישבות מתמודדת החברה הישראלית מול זרם פוסטמודרניסטי המערער על ערכי היסוד של העם היהודי.

השיוויון, החופש והמימוש העצמי יחד עם נתינת דרור לכל תאווה יצר או חולשה גוברים על ערכי הייעוד,המשפחה והמסורת.

בחירתה של בני עקיבא להקדיש את השנה הקרובה לנושא המשפחה מעידה כי מקומה רלוונטי וחשוב בציבוריות הישראלית. זוהי גבורה להתמודד מול גלים סוערים, להביע עמדה תורנית ואנושית שלא מתנצלת ולא מתפשרת ועם זאת קשובה ורגישה מול קולות המערערים על מוסד המשפחה של אבא ואמא, ששוכחים את קדושת המשפחה ומבטלים את מושג האמון והאהבה.

בתקופה האחרונה תנועת בני עקיבא הביעה עמדה ציונית דתית ברורה בסוגיות נוספות הנמצאות בברור ציבורי כדוגמת ההחלטה בועידה האחרונה שרואה חשיבות דתית והיסטורית בשמירתה של השבת במרחב הציבורי ומעודדת לחזק עסקים שומרי שבת, קידום של מוגנות ברשת האינטרנט ועוד.

האמירה התורנית שמביעה קול של תורה בסוגיות הבוערות דווקא בתקופה בה ערכי המשפחה והיהדות עומדים תחת מתקפה ראוייה לכל חיזוק והערכה.

קדימה בני עקיבא, המשיכו לא להתבלבל, המשיכו להאיר ולהשפיע, קדימה, הידד במעלה.