והיה המחנה הנשאר

הרב אריאל לוי , ט"ו בכסלו תשע"ט

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

מעשה באדם עם בעיות קשב וריכוז שראה סביבו בחורי ישיבה לומדים תורה בשקיקה בשקידה ובהתמדה, עמלים בתורה בקדושה ובטהרה, והרגיש רחוק מהטוב האמתי והנפלא של קרבת ה'.

היצר הרע הפיל אותו ברשת היאוש. הוא חשב שאין לו שום דרך  להתקרב לעבודת ה'.

פעם אחת כשראה הבחור בבית הכנסת אברך צעיר שעונה בלהט ובהתלהבות "אמן יהא שמיה רבא" על קדיש, אמר לעצמו:  גם אם איני מצליח ללמוד כמו שרציתי, לפחות אאסוף אמירת "אמן יהא שמיה רבה" בכוונה. אאסוף מאה ברכות בכל יום. אאסוף נטילת ידיים, הנחת תפילין, שמחה בכל מצווה, אאסוף כל טוב אפשרי שאוכל. הרי זה רווח נצחי, וזה מה שיישאר איתנו לנצח!

זה שמלמד רבי נתן מברסלב, בספרו ליקוטי הלכות: לפני שיעקב אבינו ע"ה נפגש עם עשיו, הוא לוקח בחשבון שעלול להיות מצב שעשיו ילחם בו. לכן: "ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן והבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה"

מיעקב אבינו אנחנו לומדים מסר לדורות גם לעבודת ה' של כל יהודי: גם אם יצר הרע היכה בך, גם אם חלילה נפלת או נכשלת, אל תתייאש, אל תרפה. תחטוף טוב אמתי בעבודת ה' ככל שתוכל.  

"רק אני על משמרתי אעמוד לחטוף מה שאוכל, למען יהיה המחנה הנשאר לפליטה. למשל שהאדם חפץ שילמד הרבה ויתפלל וירבה בהתבודדות ויהיה נקי מכל חטא והרהור ורואה שקשה עליו, יהיה חזק בדעתו שעכ"פ מה שאוכל לחטוף  בחיי אתייגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל ימי חיי, וכל זה בחינת והיה המחנה הנשאר לפליטה"

הלוואי ונזכה