בין black friday לפכים קטנים

יהודית אפרתי , י"ז בכסלו תשע"ט

יהודית אפרתי
יהודית אפרתי
צילום: עצמי

בפרשת השבוע החולפת אנו שומעים על כמה מעשים ובחירות משמעותיות של יעקב אבינו. לאחר 20 שנות עבודה אצל לבן בארם נהריים, יעקב אבינו חוזר לכנען ואנו מחכים לראות מה יהיה המעשה הראשון שהוא עושה לאחר חזרתו.

הדבר הראשון שאנו רואים לאחר המפגש עם עשיו בדרך לכנען הינו המעבר של יעקב ומשפחתו המורחבת את נהר הירדן במעבר יבוק. לאחר שיעקב מסייע לכולם לחצות ומגיע לצד השני, הוא שב למקום ממנו הגיעו ושם פוגש את שרו של עשיו. 

רש"י מסביר על פי הגמרא שהחזרה הלכאורה מיותרת היא כדי להביא פכים קטנים שנשכחו. השאלה הנשאלת היא מדוע הפכים הקטנים הללו הינם כה חשובים עד ששווה להסתכן עבורם?

עונה הגמרא שעבור צדיקים - ממונם חביב עליהם יותר מגופם. אימרה זו צריכה הבהרה.

הרש"ר הירש מתייחס לנקודה זו- 

"רכוש, שצדיק זכה לו ביושר, אפילו אינו אלא שוה פרוטה, הרי הוא קדוש בעיניו, הוא לא יבזבז אותו, אף לא ישחית אותו לריק והוא אחראי על שימושו היעיל".

וכל כך למה? 

ממשיך הרש"ר הירש ומסביר-  "מי שאינו פושט ידו בגזל, והוא קורא את שלו רק מה שהצליח לרכוש במאמציו הישרים, זה יראה את חסדי ההשגחה בכל קניין שרכש".

המחשבה שהרכוש שלנו הינו סימן להשגחת ה' המשביע לכל חי רצון, ושהכל מכוון מלמעלה, נותן נופך משמעותי יותר לרכוש הנמצא בידינו. הרכוש עובר מחפץ שמשרת תועלת בלבד, לחפץ המסמן את הקשר ביני לבוראי המכלכל אותי לפי השתדלותי.

השבוע הסתיימה חגיגת black friday העולמית שבסיומה עושות את דרכן לישראל לבדה סחרות מחו"ל בהיקף של 7 מיליארד דולר.

בעידן המודרני מקום הבילוי של כל כך הרבה אנשים הינו הקניון שבו החוויה התרבותית הינה רכישה מחד ומאידך כיום הרבה יותר קל ופשוט לזרוק רכוש הזקוק לתיקון ולקנות חדש. 

אולם נדמה לי, שאדם שרואה את השגחת ה' בכל רכוש המצוי אצלו, לא יחליף אותו רק לשם תחושת המבצע, או תחושת הקניה. הוא מפתח סימפתיה ואמפתיה כלפי מה שהשם העניק לו, כיעקב אבינו ופכיו.  

צורת חיים כזו מאפשרת לנו את החיבור האמיתי עם הרכוש כסימן ערכי ולא רק כמטרה תועלתנית או חוויתית.

אין זה אומר שיש פסול בקניית דברים שינעימו את חיינו, כי אם שימת דגש על המרכז והטפל. הקניה צריכה לשרת את המטרה הערכית, ולא להוות מטרה עליונה בפני עצמה הדוחה את היחס הנכון למה שהשם העניק לנו.