"זמן איכות משפחתי"

הרב חנן יצחקי , כ"א בכסלו תשע"ט

הרב חנן יצחקי
הרב חנן יצחקי
צילום: עצמי

בשלחן ערוך, בהלכה הראשונה של הלכות חנוכה, כתוב כך: "ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להן".(אורח חיים תרע, סעיף א).

הסיבה המופיעה בפרשנים היא: "לפי שהנס נעשה על ידן", כאשר הכוונה היא לסיפור על "יהודית היא היתה בתו של יוחנן כהן גדול....והאכילה לראש הצוררים גבינה לשכרותו, וחתכה ראשו וברחו כולם" (משנ"ב שם, סעיף קטן י').

ישנם עוד שני זמנים שהשלחן ערוך כותב שבהן הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה- האחד ידוע מאוד, והוא ראש חודש.

גם כאן בהלכה הראשונה מהלכות ראש חודש כותב השלחן ערוך: "והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה, מנהג טוב הוא". למנהג זה מופיעות מספר סיבות שהידועה שבהם מביא ר' יעקב בן הרא"ש בספר הטור בשם אחיו, שהנשים לא חטאו בחטא העגל "וי"בש ראשי חדשי השנה ....וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא" (טור אורח חיים תיז).

סיבות נוספות הן שנשים הזדרזו במיוחד במלאכת המשכן (תשובות ר' שמעון בן צמח, תשב"ץ ג' רמד), וכן "בכל חדש וחדש האישה מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כיום החופה כשם שהלבנה מתחדשת בכל חדש ובעלה מתאווה לה וחביבה עליו כאלו הייתה חדשה" (ר' יצחק מוינה, אור זרוע ב תנד).

זמן נוסף, מפורסם פחות, שהשלחן ערוך מציין הוא זמן ספירת העומר: "נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה ואילך" (שו"ע אורח חיים תצג ג). כאן לא ברור מדוע דווקא הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה.

בכל אחד מהמקרים הפוסקים דנים בהיקף מנהג אי עשיית המלאכה: האם הוא כולל גם גברים? מה תוקפו של המנהג: האם כל הנשים מחויבות למנהג זה, או רק כאלו שקיבלו על עצמן לנהוג כך? כמה זמן הן אמורות לשבות ממלאכה? מאילו מלאכות בדיוק הן אמורות להימנע, ומה כן מותר להן לעשות? ועוד.

בלי להיכנס לכל הדיונים ההלכתיים בנושא זה, אני מבקש להציע הצעה: בואו נקבל על עצמנו, נשים וגברים כאחד, שלא לעשות כל מלאכה בעת הדלקת הנרות! וכוונתי היא – ממש כמו בשבת- בכל הזמן שהנרות צריכים לדלוק (לפחות חצי שעה). בפועל זה אומר שלא נוגעים במכשירים הסלולאריים, מחממים את הסופגניות בתנור לפני זמן ההדלקה ולא מטגנים את הלביבות, לא מאפשרים לילד לגשת למחשב, ולא שוטפים "רק כמה כוסות".... כלום. שבת לגמרי.

תארו לעצמכם איזה זמן איכות משפחתי הדבר הזה עשוי ליצור! כמעט 40 דקות שאף אחד לא עונה לשום וואטסאפ. אמא ואבא לא עושים שום מלאכה ממלאכות הבית, הילדים לא ממהרים לאף מסך, אין מוזיקה משום מכשיר.... ואז הזמן פנוי לשיר בנחת את כל הבתים של "מעוז צור"- כל המשפחה ביחד, לשבת מסביב לשולחן ולאכול סופגניות ולא בצורה שכל אחד חוטף והולך, לשחק בסביבון, לספר קצת לילדים מתוך ספר מקבים....

גם אם לא נצליח לעשות כך בכל שמונת ימי החנוכה, גם פעם אחת או פעמיים זה יספיק. אם נוכל להגיע לזה כהחלטה משפחתית, הרי שיצרנו לנו "שבת קטנה" של חצי שעה באמצע השבוע, והאווירה החגיגית והמיוחדת תשתרר בבית.

ואולי זה היה הרעיון המקורי שהנשים נהגו שלא לעשות מלאכה- להכניס אוירה חגיגית, שבתית, ומשפחתית, בזמנים שמצד הדין אינם כאלו, אך בהחלט ראויים לכך.

ובסוף גם נוכל להגיע ל"יום שכולו שבת"- ובראש חודש ניצור יום שלם של הימנעות ממלאכה, מה דעתכם לנסות ולהתחיל מיום ראשון הבא, ראש חודש טבת?