משמעויות של שוויון זכויות

קיים יצר חיים טובים וגם יצר הצדק; הרצון לשמור על החומרניות וגם על התדמית של עושה טוב. במילים אחרות, אדם (כאומה) לא מוותר באופן משמעותי להעני יותר, אלא מייצר אידיאולוגיות המעמידות אותו כאיש טוב. זה כנראה טבע האדם (אומות, מדינות).

פרופ' ג'רלד פרמן , י"ב באלול תשס"ג

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
היצרים והשויוניות

קיים יצר חיים טובים וגם יצר הצדק; הרצון לשמור על החומרניות וגם על התדמית של עושה טוב. במילים אחרות, אדם (כאומה) לא מוותר באופן משמעותי להעני יותר, אלא מייצר אידיאולוגיות המעמידות אותו כאיש טוב. זה כנראה טבע האדם (אומות, מדינות).

אצלנו הדברים קצת הפוכים; מיעוט 'נאורים' דורשים שוויון מלא לערביי ישראל. לפי הגיונם, צריך חוק שבות ערבי כיהודי (קיבוץ גלויות ערבי), גיוס צבאי ערבי דומה ליהודים, וכו". כנראה אינם מקשרים הישג זה עם סכנה לחייהם והרס ישראל כמדינה של העם היהודי. אולי עמם אינו חשוב להם אבל חייהם? המסקנה היא שהם נדיבים מעין כמוהם אך מתוסכלים שאינם מבינים את משמעות דבריהם.

שוויון זכויות או מדינה יהודית!

קמה מדינה יהודית-דמוקרטית לעם היהודי ללא התחשבות במספרים. ציפו לעליה גדולה ולא חשבו הלאה. היום אין עליה יהודית רצינית, הירידה ממשיכה והילודה היהודית במגמה לאפס גידול. הערבים מצידם, מרבים בילודה ובהסתננות משמעותית מיש"ע וירדן. לכן, קיימת סכנה לרוב היהודי במדינה.

היום כאשר הדמוקרטיה מתפרשת על ידי הנאורים שלנו כשוויון זכויות לכולם, היא מהווה דרך להפיכת מדינת היהודים למדינה דו- לאומית בדרך לערבית. בתסכולם רוב היהודים מתעלמים מהבעיה ובכך מפקירים בניהם... וצועדים לחיסול מדינת היהודים.

הסוגיה דומה לבעיות ההשתלות. למרות מותם של אלפים שאפשר היה להצילם, הממסד הרפואי בשם המוסר, השוויוניות-מניעת ניצול עניים... דחה על הסף קניית אברים ורדף את המעטים שהבינו שהצלת חיים היום דוחה כתם, פגיעה בטוהר המידות. כעת הממסד מתחיל להבין ובדרך לחקיקה שתאפשר תשלום עבור איברים - הצלת אלפים ממוות לפני זמנם.

מתי נתחכם? מתי נלחם על המדינה היהודית-הדמוקרטית? מתי נבדוק ברצינות תכניות רציניות להבטיח את הרוב היהודי? מתי נעודד טרנספר מרצון, 'עליית' לא יהודים לארצות אחיהם או למדינות המיועדות לאוכלוסיה רב לאומית, אתנית כארה"ב? אם לא בקרוב, השלום המיוחל (גם בקווי 67) וגדר הפרדה, לא יצילונו!

שוויון זכויות נוסח אמריקה

למרות ערכיהם הדמוקרטיים, ההומניסטיים הכוללים בגדול שוויון זכויות האם מזיז להם שהם מנצלים לטובתם את מרבית המקורות הטבעיים של העולם? האם הם התחשבו בצדק האינדיאניים, השחורים, והיום העירקים ואתמול הווייטנאמים....? בראש ובראשונה הם עשו ועושים לפי האינטרסים האנוכיים, הקיומיים שלהם; העושר, הכסף, החופשים, הבתים הגדולים... ולא לפי ערכי המוסר, ההומניזם, השוויוניות. העושר, הכוח, להיות הראשון, הם הקובעים ודוחים רגשות אשמה... האמריקאים מבינים את העולם שבו הם חיים!

עד שנבין טוב יותר את היחודיות שלנו ונשלב אותה בדרכי העולם הקיים, נמשיך להידרדר, ולהיות פריירים לקראת הגלות הבאה.