חכמים היזהרו בדבריכם

הרב עמיחי אליהו , א' בטבת תשע"ט

קראתי את דברי הרב מאיר גולדמינץ ובמחילה מכבודו אני חושב שלא די שהם לא נכונים הם אפילו מסוכנים.

הכותב מניח שחייו של הרב מוטי אלון עם רעיתו היו טובים, מעצם זה שהייתה לו משפחה. "למרות הכל, דבר זה לא מנע ממנו מלישא אישה, ולהביא ילדים לעולם באופן טבעי. אם נבודד את התנהלותו הפנים משפחתית מהפרשיות שהתפוצצו, הרי שמשפחתו עומדת יציבה וחזקה כבר עשרות רבות של שנים."

מבלי להיכנס ולדון בזוגיות של הרב מוטי אלון,  קשה הנחת היסוד שמתיימרת לנתח את טיב הזוגיות של אדם על בסיס העובדה שמשפחתו קיימת. ומי יהין לומר שהוא יכול לדעת מה עובר על כל זוג נורמטיבי, לפני ולפנים, במקדש מעט שהם בונים לעצמם?

לבד מכך, לי באופן אישי היה חבר הומוסקסואל, שלמרות תחנוני הרבים והנסיון שלי לעצור את החתונה גם בפנייה (מאוחרת מידי) לארוסתו, הוא החליט להתחתן. ועל אף שנולדה להם ילדה, חייהם היו סבל ויסורים קשים. בעוד היא הייתה מתייסרת בחוסר הערכה עצמית, היה הוא מתהולל עם גברים מחוץ לנישואין. וכשלה - לא היה מושג שאין שום סיכוי לנישואין הללו הוא החזיק בה וקשר אותה בחבלים של אומללות מתוך רצון להחזיק במשפחה.

אומנם יש לי במקביל חבר הומוסקסואל שנשא אישה והקים עימה משפחה יציבה, אבל את כל זאת הוא עשה רק לאחר ששיתף אותה במורכבותו, והיא מצידה יצאה למסע לימוד מעמיק של הנושא. ולמרות זאת - לא דומה דין זה לשאר מקרים ולא כל אחר יכול להסיק מסקנות לעצמו.

לא לחינם היה אומר אבטליון: "חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל".

כל הנ"ל בלי קשר לפגיעה המינית ולניצול הסמכות הרבנית עליהם כתבתי בפוסט אחר.