שפרה ופועה

הרב שמואל רסקין , כ' בטבת תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

בזמן פגרת הלימודים בהונגריה, אני משתדל בדרך כלל לנצל את הזמן על מנת לקחת את ילדי לחוות קצת את ארץ הקודש, לבקר את קרובי המשפחה ולהשלים פערים.

הבוקר, בשעה 7 כששתיתי קפה חם בבית חמותי בראשון לציון, ראיתי שהיא מכינה ארוחת בוקר עשירה עם המון תשומת לב ואורזת יפה. כששאלתי אותה למי כל הפינוקים, ענתה: "ליולדת - במסגרת שפרה ופועה".

"שפרה ופועה" הוא שמו של ארגון שהוקם בהוראת הרבי מליובאוויטש, על מנת לדאוג לכל צרכי האישה היהודיה לאחר הלידה, להעניק תמיכה במישור הטכני, הכלכלי והנפשי. הרבי ראה בעידוד הילודה ערך עליון ומפעל קדוש "כשנולד ילד במשפחה הרי זה סימן ברכה בכל הענייניים", עד שאת ההוראה להקים את הסניף הראשון בכפר חב"ד נתן הרבי בשנת תשל"ז, בעיצומו של יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש.

הרבי הורה לדאוג ליולדת בכל - מעגלה ועד חיתול, ולהקפיד שמוסד זה לא יבדיל בין עשירים למעוטי יכולת, אחרת תהיינה כאלה שיתביישו לקבל את העזר. אך כשידעו שגם יולדות עשירות מקבלות אותו סוג של עזרה, אזי הן תקבלנה את הסיוע בהרגשת כבוד. הוראה נוספת שנמסרה מהרבי: על המוסד לקום אמנם בכפר חב"ד, אך בהמשך יש לדאוג שמשם הוא יתפשט למקומות נוספים בכל רחבי העולם.
 
חמותי המשיכה להסביר, ״כשרואים את האושר הגדול שהתמיכה ותשומת הלב הזו מביאה לבית היולדת, זה שווה הכל. היולדת כ״כ עסוקה סביב התינוק או התינוקת החדשים ולא תמיד מצליחה למצוא את הפנאי לדאוג לעצמה, לארוחת בוקר מסודרת ומזינה. בתוך כל ההמולה והשמחה, מושיטים יד ומציעים עזרה בבישול, נקיון או שמירה על הילדים. כל אישה שנהנתה מ"שפרה ופועה" תדע לספר כמה התמיכה הלבבית הזו הייתה חשובה לה ברגעים שכאלה".

כיום, ארגון "שפרה ופועה" קיים במאות קהילות ברחבי העולם, כשבכל מדינה ובכל עיר דואגים ליולדת לאחר הלידה ולפניה, בכל מה שתצטרך. גם אצלנו בהונגריה מפעילה אשתי היקרה הרבנית דבורי שתחי' את ארגון ״שפרה ופועה״, בו מתנדבות נשים רבות מהקהילה שלנו, הדואגות לכל צרכיה של היולדת - ועל כך מגיעה להן תודה מעומק הלב והערכה רבה. העזרה כוללת: ארוחות בוקר, אוכל מוכן לשבת, שירותי ביביסיטר, שירותי ניקיון ועוד. לכולן מגיע בחום ובאהבה, אין צורך להתבייש ולפנות.

בפרשתנו הפותחת את ספר שמות, מספרת התורה על "שפרה ופועה", המיילדות העבריות שמסרו את נפשם עבור ילדי ישראל. פרעה מלך מצרים צווה עליהן "וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן אותו". למרות זאת, "ותראין המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, ותחיין את הילדים". על כך נתן הקדוש ברוך הוא את שכרן "ויעש להם בתים". זהו דבר פלא, כי הרי מובא שבני ישראל באותה התקופה פרו ורבו מאוד. עם שלם ההולך ומתעצם מסתפק בשתי מילדות? 

מובא במפרשים שנשות העם ילדו ללא צורך בעזרה, הן היו יולדות עוד בטרם הספיקה להגיע המיילדת. אם כן, מה עשו המיילדות העבריות הללו? מרגיעות את רוחן. תצטרכי משהו? אנחנו כאן. שפרה ופועה לא התעסקו ביילוד נשות ישראל בפועל, אלא עצם נוכחותן באזור, והידיעה של היולדות כי הן תקבלנה משפרה ופועה סיוע כאשר תזדקקנה לו, די היה בו כדי להרגיע את רוחן ולעודדן כי הלידה וכל הכרוך בה יעברו על הצד הטוב ביותר, שהכל יבוא על מקומו בשלום בביתן.

ומהו השכר שזכו לו? "ויעש להם בתים". מפרש רש"י: "בתי כהונה ולויה ומלכות". הקדוש ברוך הוא מעניק להם דבר על-טבעי. מידה כנגד מידה - בפעולתן "ותחיין את הילדים" סייעו המיילדות לא רק בהקמת משפחה אחת או שתיים, בזכותן הוקם רובו ככולו של דור יוצאי מצרים, שממנו יצא עם ישראל כולו עד סוף כל הדורות. בהתאם לכך זכו שמהן הוקמו "בתי כהונה ולוויה ומלכות", הבתים המיוחדים שבישראל, עד סוף כל הדורות.

מכך אנו יכולים ללמוד גם לגבי הנשים הפעילות, ההולכות בדרכן של שפרה ופועה, שזוכות לשכר שמעל הטבע, שכר של 'עשייה מיוחדת' מהקדוש ברוך הוא בכל המצטרך, בבני חיי ומזוני רוויחי.

שבת שלום ומבורך
הרב שמואל רסקין
בית חב״ד קרן אור בודפשט