צו השעה: תיקון מערכת המשפט

השנים האחרונות הוכיחו לנו שבמציאות הנוכחית במדינת ישראל קיימת במדינה רשות אחת דומיננטית על שאר הרשויות והיא מערכת המשפט.

נחי אייל , כ"ג בטבת תשע"ט

דעות נחי אייל
נחי אייל
צילום: יח"צ

בזמן שכל המפה הפוליטית משתנה ולא ברור עדיין מה צופן העתיד דבר אחד בטוח: הימין חייב לסמן לעצמו כיעד ראשון את תיקון מערכת המשפט.

השנים האחרונות הוכיחו לנו שבמציאות הנוכחית במדינת ישראל קיימת במדינה רשות אחת דומיננטית על שאר הרשויות והיא מערכת המשפט. תפיסת האיזונים של הדמוקרטיה בשיטת שלוש הרשויות יכולה להתקיים רק כאשר קיימת הבנה בסיסית כי בסופו של דבר קולו של הציבור מקבל ביטוי על ידי נציגיו ברשות המחוקקת, ולא באמצעות הרשות השופטת.

לכן, אמירתו של היועמ"ש לפיה פרשנותו לחוק מחייבת ואשר מוצאת לה אחיזה למשל בהחלטת הפרקליטות שלא לאכוף חוקים של הכנסת כדוגמת הטלת אחריות פלילית על מחתנים שלא כחוק, היא לא פחות מניסיון הפיכה שלטונית. תפיסה זו של היועמ"ש את תפקידו, ותפקידם של כל היועצים המשפטיים וזרועות מערכת המשפט, היא תפיסה מסוכנת, לפיה אין משמעות כלל להכרעותיו של העם בבחירות, אל מול השקפתו הפוליטית-ערכית של פקיד, בכיר ככל שיהיה.

גם חוקים רבים שעברו בכנסת האחרונה נתקלו בניסיונות חוזרים ונשנים של גורמים בעלי תפיסה פוליטית מוגדרת בתוך מערכת המשפט לפגוע בהם. כך למשל חוק ההסדרה, שהוא חוק הומניטארי חשוב ביותר שנתקל בהתנגדויות של נציגי מערכת המשפט עד כדי כך שהיועמ"ש בחר לתקוף אותו בבג"ץ, חוק היועמ"שים שנציגת היועמ"ש הרשתה לעצמה להתבטא נגדו בניגוד לעמדת הממשלה ועברה בכך על חוק יסוד מפורש, וכן גם בעניין חוק הלאום, חוק יסוד במדינת ישראל קבע בית המשפט מבלי שיהיה לו סמכות מוגדרת בחקיקה כי מותר לו לדון בו.

צריך לציין לשבח את שרת המשפטים איילת שקד שהרימה בגאון את המשימה להחזיר את מערכת המשפט למקומה הטבעי. מינוים של מאות שופטים שמרנים ובפרט מינויו של פרופסור אלכס שטיין לבית המשפט העליון מצטיירים כהתחלה טובה, אך עדיין מדובר רק בהתחלה. במערכת אשר שומרת על עצמה, שמגינה בחירוף נפש על התפוחים הרקובים בה, נצרך מאבק משמעותי שיימשך לאורך זמן, ואסור להפקיר את השטח.

אם הימין רוצה באמת לשלוט הוא חייב פעם אחת ולתמיד לתקן את מערכת המשפט ולהחזירה לגודלה הטבעי באיזון בין הרשויות. אפשר לדבר על הגברת הביטחון, על סילוק המסתננים, על חיזוק הזהות היהודית , על התיישבות ועוד, אך לכל הנושאים החשובים האלה אין שום משמעות והם אף נמצאים כל העת בסכנה, כשפקידים משפטיים שמים רגליים, ובית המשפט לוקח לעצמו סמכות "לפרש" את החוק בצורה שמתירה לו לפסול ולהגביל כל ניסיון לקדם נושאים אלו.

הכנסת האחרונה מוכיחה דבר אחד: שלפני הכל חייבים לתקן את מערכת המשפט.