"מעשה ידי צדיקים - מגיד הרקיע, ומאי ניהו? מטר"

מולי יסלזון , כ"ד בטבת תשע"ט

בשעת יציאתנו שנינו, אלעד בני ואנוכי מבניני האומה, לאחר מרתון "סיום הש"ס" הגדוש בתורה ירד גשם זלעפות. פנה אלי אלעד באומרו: "אבא, הגמרות נרטבות", עניתי לו: "שמח, בני היקר, כשם ששמחתני אתה בלימודך היום, יחד עם אחיך צחי יאיר, שהרי מתקיים בנו, כעת ממש, מאמר גמרא מפורשת במסכת כתובות, אותה זכיתי ללמוד יחדיו עם החברותא שלי, דודו דרוק, אך לפני מספר שעות.

הראיתי לאלעד, מה ששלח לי דקות קודם לכן אחד הרמי"ם מישיבת הכותל: "אמר לי כרגע אחד מהתלמידים שהיה כל היום - ''תמיד קשה לי לשבת ללמוד יותר משעה רצוף, היום נוכחתי לדעת שאני יכול ללמוד שמונה שעות גמרא קשה, ברציפות, מתוך ידיעה שיש לי משימה להשלים בזמן נתון, ואין רגע לבזבז. אני מתפלל לד', שאוכל להתמקד ולהתמיד בלימודי התורה גם בהמשך, בדומה להיום שחלף בקדושה וטהרת המחשבה והדיבור" 

אמרתי לאלעד, בוא נחזור שנינו יחדיו על לימודנו , בבחינת "ושננתם לבנך בלכתך בדרך". וכך, למדנו, מקשה הגמרא בתחילת כתובות, מפסוק, בספר תהילים "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" על דרשתו של בר קפרא "גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ".

מתוך הבנה ראשונית כי "מעשה ידיו" הינו יצירת שמים ובריאת עולם ומיוחסים הדברים, בהשאלה, לידיו של הקב"ה, הרי שניכרת הסתירה למאמרו של בר קפרא כי "גדולים מעשי צדיקים"? שהרי, אין לנו גדולים ממעשה, בריאת שמים וארץ. ומבארת הגמרא, כי יש לקרוא פסוק זה במשמעות שונה לחלוטין: "הכי קאמר: מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד? הרקיע, ומאי ניהו? מטר". 

בניגוד, לקריאה ראשונית, בה הבנו, כי המילה "מעשה ידיו" מיוחסת לקב"ה מתחדש לשיטת בר קפרא, משמעות  אחרת לחלוטין בהבנת פסוק זה . "מעשה ידיו" אינו מכוון על מעשיו של הקב"ה, אלא על מעשה הצדיקים – שעדות למעשיהם ניכרת בהגדת הרקיע. ובאר רשי": "שהרקיע מעיד עליהם לבריות שהם צדיקים שמתפללין על הגשמים ומטר יורד". 

לאחר שלמדנו קטע זה יחדיו, בלכתנו החוצה בדרכנו לחניית הרכבים, אמרתי לאלעד – "בוא נתרטב יחדיו בקדושה. שמח בני, על כל טיפה וטיפה שיורדת מרקיע,  מיום חמישי ועד היום כמעט ברצף. כל טיפה כזו, ינקה כוחה ממעשי הצדיקים שזכית ללמוד עמם היום. כל תג, כל הגה, כל הבהרה, של לימוד תורה, ששמעו אוזננו היום בבית המדרש, נתגבשה לכדי טיפת מים משמים ועוד טיפת מים מאחד הרקיעים, עד שנשפכים כעת ממרום, שפע של גשמי ברכה, לקיים מאמר הגמרא שלמדנו - "מעשה ידי צדיקים -  מגיד הרקיע, ומאי ניהו ? מטר".