קונגלומרטיזציה פוליטית

התהליכים הפוליטיים העוברים על המפלגות בישראל בעת הזו בפרט, נדמים בעיני לתהליכים גאולוגיים במובן מסוים, אשר סופם יהיה ביצירת "קונגלומרטים".

אל"מ במיל' טל בראון , כ"ד בטבת תשע"ט

דעות אורח
אורח
ערוץ 7

הקונגלומרט מהו? "קונגלומרט" הינו מונח גיאולוגי הידוע בשמו העברי "תלכיד".

התלכיד הינו סוג של סלע משקע המורכב משברי סלעים אחרים וקודמים לו, שהתחברו זה לזה. התלכיד הפך להיות סלע לאחר שעבר ארבעה שלבים עיקריים היוצרים סלע משקע: בליה, הסעה, השקעה ומילוט, תהליכים שיפורטו בהמשך, עת אסקור את אופן היווצרות הקונגלומרט הפוליטי.

גאולוגים ממיינים את הקונגלומרטים (תלכידים) על פי מספר שיטות: גודל הגרגרים (מגודל של חצץ ועד גודל של גוש סלע); אחוז מסת־האם מתוך כלל הסלע; יחסי הגודל שבין השברים הבונים את הסלע; הרכב המינרלים שבשברי הסלע; מקום ההשקעה המקורי (לדוגמה נחל או חוף ים).

אמות המידה למיון טוב או רע של קונגלומרטים קובעות שקונגלומרט ממוין היטב יכיל מעט מסת־אם בעוד שאחוז מסת־האם בקונגלומרט ממוין רע יהיה גבוה יותר. עובדה זו משקפת את תנאי היצירה של שני הסוגים. קונגלומרט ממוין היטב נוצר בזרמי מים רגילים בעוד שקונגלומרט ממוין רע נוצר בהשקעה מהירה כתוצאה למשל ממפולות. בקונגלומרט ממוין היטב היה תהליך סחיפה והשקעה ממושך שבו התפרקו המינרלים היציבים פחות. קונגלומרט ממוין רע יכיל שברי סלע בגדלים משתנים הבנויים ממינרלים בלתי יציבים יחסית ואחוז גבוה של מסת־אם.

תהליך היווצרות הקונגלומרט הפוליטי

התהליכים הפוליטיים להם אנו עדים בעת הזו, בעצימות יתר לקראת מועד הבחירות הקרב ובא, דומים מאד לאופן היווצרותו של קונגלומרט.

תחילה היו מספר קטן יחסית של מפלגות אם ("סלע קדום") שהיוו מסה פוליטית קריטית במדינת ישראל, אלו עברו תהליך של "בליה", המאופיינת בתהליך איטי המתמשך על פני מספר שנים, בו חלה התפרקות או התפוררות של המפלגה (ה"סלע"), במקום בו היא נמצאה (הכנסת, החברה הישראלית וכיוב'). תהליכי הפירוק וההתפוררות של המפלגה, בדומה לסלע, כללו תהליכי שבירה, שחיקה והמסה.

אחרי הבליה החל תהליך של "הסעה" בו החלה תנועה של חלקיקים, סליחה- ח"כים, בין אם כצבירים או כאוסף כזה או אחר, בשיטות, באמצעים ובכיוונים שונים, ככל אשר אפשרה וסחפה הרוח, הוליכו הזרמים והופעלו כוחות הטבע או השוק האחרים, תרתי משמע.

אחרי תהליך "ההסעה" מתחיל תהליך "ההשקעה" בו מצטבר החומר הלא מלוכד (מועמדים שונים, חברי הכנסת, הסיעות, התנועות והמפלגות) על קרקע מסוימת, בין אם אידאולוגית לסוגיה או סקטוריאלית למיניה, עד להתלכדותו והתגבשותו בתהליך שנקרא מילוט (מלשון מלט).

בסופו של התהליך המתואר, עדים אנו להיווצרות הקונגלומרט החדש או התלכיד הפוליטי העדכני, בו חוברים להם יחדיו מועמדים וח"כים מתנועות, סיעות ומפלגות שונות, לכדי גוף פוליטי חדש.

מגאולוגיה לפוליטיקה

קצרה היריעה מלנתח מעל במה זו את שלל האירועים שעברו, ועודם עוברים, על כל המפלגות בישראל בשבעים השנים האחרונות. עם זאת, כל בר דעת המצוי מעט בנבכי הפוליטיקה הישראלית, רואה ומבין כי התהליכים שעוברים על המפלגות בישראל דומים למתואר עד כה.

בימים האחרונים אנו עדים להתפוררות של מפלגות מסוימות בקצב מואץ מהרגיל נוכח רוח הבחירות המנשבת בעוצמה, הזרמים החזקים והכוחות המטלטלים את החברה הישראלית בעצימות גוברת.

בקצב הדברים הנוכחי, יש שיאמרו שאותם "סלעי" מפלגות, על שלל ח("כ)לקיקיהם, נמצאים אחרי שלב הבליה הנוכחי, קרובים הם לסיום שלב "ההסעה" ובתוך זמן קצר מאד נוכל לצפות בתהליך ההשקעה שלהם על מצע של "קרקע" נוחה או מתאימה עבורם פוליטית, לקראת שלב ההתלכדות וההתגבשות כמפלגות ותנועות שונות במבנה חדש-ישן, שעמו ילכו הם לציבור ולבחירות הכלליות בתחילת חודש אפריל.

אלו שלא יצליחו בדבר עתה, יתגבשו במעלה הדרך וברבות הימים, בין אם לטובת העם או לרעתו בהתאם להשקפת הבוחר, או פשוט ימשיכו להיסחף ולהימלט (הפעם בכוונת בריחה) למחוזות רחוקים, שלא יובילום בהכרח לעמדות השפעה בציבוריות הישראלית בעת הנכחית.

לסיכום

היפרדותם של ח"כים ממפלגה מסוימת, פיצול ופירוק שותפויות בין תנועות ומפלגות בעת הזו באופן מואץ מהרגיל, סמוך למועד הבחירות, הינו חלק ממהלך טבעי שסופו ביצירת מבנים פוליטיים חדשים, כדוגמת מפלגות, תנועות ושותפויות חדשות, שיחזיקו מעמד זמן מה או עד הבחירות הבאות.

השאלה אותה מוטב שנשאל כאזרחים ובוחרים במדינת ישראל הינה מה הוא הטוב ההכרחי והיחסי העומד בבסיס הקונגלומרט הפוליטי, ומהי המסה הקריטית שתוביל את אותו תלכיד פוליטי זה או אחר, לשלטון שישרת את העם ולא להיפך?

כן מוטב כי נעסוק כציבור בשאלות מהותיות העוסקות יותר בערכים המובילים ולא מי "המותגים" המובילים, בטרם נאלץ לשלם מחירים כואבים! מה הנושאים בהם יטיבו לטפל אותם נבחרים בתצורה זו אחרת ומה המדדים להם אותם מנהיגים מתחייבים?

חשוב כי התהליכים להם אנו עדים כעת במפה הפוליטית לא יתעתעו בנו ולא יסיטו את תשומת הלב ממהותם ועיקרם של נושאים רבים וחשובים, הנוגעים לעתידה של המדינה והחברה הישראלית כולה.

בל נתבלבל- שמות שונים ונוצצים, תמונות מלוטשות ו"אריזות צלופן" שונות אינן משנות בהכרח את טיב המוצר, את טעמו והניחוחות אותן הוא מייצר.

על כן מוטב ש"אותה גברת בשינוי אדרת" לא תוליכנו שוב שולל, שאותו אדון לא רק ידבר בביטחון אלא גם יספק אותו, שאותה תנועה לא תעשה לבוחריה תנועה מגונה אלא תהיה להם ראויה, מסורה ונאמנה, שאותה מפלגה תדבק במצעה אותו כתבה ומכרה לכלל הציבור ברוב כישרונה.

לסיום

תרגיל אישי ונקודות למחשבה לאור האמור: נסו לבחון בהווה ובעתיד הקרוב את "הקונגלומרטים הפוליטיים" שנוצרו ושייווצרו במפה הפוליטית הישראלית המוכרת לכם. שיפטו בעצמכם האם אותם "קונגלומרטים פוליטיים" הינם טובים או רעים לאור שיטות המדידה שהוזכרו בקצרה? האם יציבים או רעועים המה? ראויים או עכורים הם בעבורינו קהל הבוחרים?
 

*הערת מחבר- המאמר אינו מאמר מדעי והמחבר אינו גאולוג או פסיכולוג (למרות שאסף כמה אבנים בחייו ופגש בכמה אנשים עם לב של אבן).