מגזר למגדר אחד

הגיע הזמן שרוחות השינוי ינשבו גם בצמרות הפוליטיקה החרדית. הגיע הזמן שגדולי העסקנים יבינו שיש צורך גדול לחשב מסלול מחדש.

אפרת ברינר , ג' בשבט תשע"ט

דעות אפרת ברינר
אפרת ברינר
צילום: יחיאל ברינר

90 יום לפני הבחירות ושוב קיבלנו הוכחה עד כמה לא סופרים את הנשים בפוליטיקה החרדית.

מה שמסתתר מאחורי ההקלטות שנחשפו על ידי כתב החדשות יאיר שרקי של מאיר פרוש ויעקב ליצמן, מבכירי הפוליטיקאים החרדים, עם אנשיו של אליעזר ברלנד, שהורשע בעבירות של מעשים מגונים ותקיפה, הם תחתית השפל של רמיסת זכויות הנשים. הקלטות אלו מהוות נתינת לגיטימציה לפגיעה קשה בנשים ובאופן כללי זלזול מוחלט  בכמחצית מהציבור שלהם בפרט ובכמחצית הציבור הישראלי בכלל.

מפלגות רבות יש בכנסת בעלות אג'נדות ומטרות מגוונות, באמצעותן מבקשים הנבחרים לדאוג לציבור שלהם. אך בעוד שברובן ניתן מקום ביטוי גם לנשים וגם לגברים, במפלגות החרדיות, לא יכללו אף לא אישה אחת.

אמנם הציבור החרדי עבר שינויים רבים במהלך השנים. שינויים המתבטאים בפילוגים ובתתי קבוצות רבים במגזר, אך זקני הפוליטיקאים שלהם לא משו ממקומם ולא זזו אפילו סנטימטר יחד עם רוח השינוי. למרות שהיו ניסיונות לא מעטים של נשים חרדיות בעלות השפעה להיכנס לפוליטיקה הארצית והמקומית, ניסיונות המביעים את רצון השינוי של מקומן של הנשים בקרב הציבור החרדי, הם לא צלחו. בעיקר משום שיש גברים רבים מידי הבוחשים בקדרה ומונעים זאת.

ההקלטות של אנשיו של אליעזר ברלנד שוב מעלה את אותה תמיהה שעלתה כאשר אריה דרעי חזר למחוזות הפוליטיקה על אף שהורשע בעבירות שיש בהן קלון. האם עבריינים מורשעים עדיפים על נשים בעלות רצון אמיתי לבוא ולדאוג לציבור שלהן? האם עסקנים שנבחרים בגלל דילים פוליטיים כאלה ואחרים שנסגרים מאחורי דלתות סגורות, עסקנים שיודעים מראש שמקומם מובטח, ידאגו לציבורם בצורה יותר טובה מאשר אלו שצריכים להילחם על מקומם ולהוכיח את עצמם?

באמצעות ההקלטות אלו, קיבלנו הוכחה חותכת למה הפוליטיקאים החרדים דואגים יותר מכול: לכיסא של עצמם. ובשביל זה, כל האמצעים כשרים. הם מוכנים לדאוג לכיסא שלהם באמצעות סלילת דרך ונתינת לגיטימציה לעבריינים מורשעים ובכך לאפשר השפלה וביזוי של נשים.

שנים טוענים מנהיגי הציבור החרדי כי הנשים לא מעורבות בפוליטיקה משום כבודן, המגעים שניהלו פורוש וליצמן עם אנשיו של ברלנד מראים כי אולי יש הרבה סיבות לאי רצונם להכניס נשים לפוליטיקה, אבל שמירה על כבודן בהחלט לא מהווה את אחת הסיבות.

הגיע הזמן שרוחות השינוי ינשבו גם בצמרות הפוליטיקה החרדית. הגיע הזמן שגדולי העסקנים יבינו שיש כאן רצון לאמת. שישנו צורך גדול לחשב מסלול מחדש. המיאוס בבחירת עבריינים מורשעים על פני נשים חזקות ופנים חדשות בפוליטיקה החרדית, תתחיל לחלחל בציבור החרדי כפי שדברים אחרים מצאו ביטוי כזה או אחר אצלם.

אמנם במערכת הבחירות הנוכחית, נראה שעדיין ניתקל בעסקנים ובדילים פוליטיים, אך בסופו של דבר גם אם זה קורה לאט, המים שוחקים את האבנים, וכולי תקווה שנראה זאת גם במקרה הזה, ובמערכת הבחירות הבאה נזכה לראות נשים נבחרות בכל מפלגה ומפלגה.