הרישום לנישואין בלשכות הנישואין – תמונה אמיתית

הרוח הנושבת ממערב מחפשת לעצמה נתיבים גם בישראל על ידי אותם ארגונים שמנסים לקעקע כל דבר שסממן היהדות הנאמנה עולה ממנו.

עו"ד עודד פלוס , ג' בשבט תשע"ט

במהלך תקופת כהונתי, יוצא לי לא אחת להתמודד מול גופים וארגונים שמנסים להמעיט בהישגי המשרד לשירותי דת, שאני משמש כמנכ"ל שלו בשלוש השנים האחרונות, הישגים שמועלים על נס בקרב מי שמכירים ומלווים את המשרד ועשייתו, שנים רבות לאחור.

אני שומע דברי שבח על עשייה בהיקפים ובתחומים שלא טופלו וקודמו לאורך כל שנות חיי המשרד.

ולמול המשבחים, אתה קורא דברי ביקורת ושטנה ומשתומם האם אלה שעוטים על עצמם אדרת מקצועית ואובייקטיבית, מוכנים ולו בשמה של האג'נדה, לראות תמונה חלקית, לפרש נתונים באופן לא הגון וסלקטיבי.

והפעם אדרש לסוגיית הרישום לנישואין, שנדונה בימים האחרונים על רקע פרסום הנתונים השנתיים על ידי המשרד.

העולם המערבי, עובר בעשורים האחרונים, שינוי בעל משמעות לא פשוטה, בכל הקשור לעולם המשפחה. זוגות ממירים את מיסוד החיים המשותפים בתחליפים לא יציבים. גיל הנישואין עולה. הילודה יורדת והכל ברמה שמעמידה בסכנה את יציבותן של לא מעט מדינות מערביות.

הרוח הנושבת ממערב, מחפשת לעצמה נתיבים גם בישראל וחורי הכניסה מנוקבים ומעודדים על ידי אותם ארגונים, שמנסים לקעקע כל דבר שסממן היהדות הנאמנה עולה ממנו.

יש קו מחבר בין הגופים המבקרים לאג'נדה שלהם בהקשרים אחרים וכוונתי בעיקר לשאלות דמוגרפיות, הרלוונטיות לעולם בו אנו עוסקים, הן למול ערביי יו"ש והן ברמת הדמוגרפיה הפנימית.

מדוע לאור השקפת עולם זו, הגופים המדוברים מוצאים חיזוק ונחת רוח מירידה אותה הם מעודדים במספר הנרשמים לנישואין ויצירת "מודלים חלופיים" של חיים זוגיים, שנדונים לכישלון, כאשר הם נבחנים מחקרית לאורך זמן ובחתכי רוחב?

יש אכן ירידה מסויימת ומוגבלת במספר הנרשמים לנישואין ואולם כאשר אנו בוחנים את עצמנו ואת הנתונים, הכיוון ברור ונוגע לאותן רוחות מנשבות, לאותם ארגונים ויעידו על כך המקומות המובילים בירידה, שניתן לפלח ולהגדיר אותם באופן מדויק וחד משמעי והמובהקות הברורה במקום שתופעות אלה רווחות, מדברת בעד עצמה.

איש מאתנו לא מוביל אף זוג בכוח לרישום לנישואין במועצות הדתיות, ואולם מנגד אנחנו עושים הכול כדי לייצר למי שרוצה או למי שמתלבט, את התנאים הטובים והמזמינים ביותר.

כחלק מהעשייה האדירה במכלול הנושאים והעניינים שבאחריותו, פיתח המשרד בשנים האחרונות מערכת מחשוב כוללת שאין כדוגמתה, מערכת "שירת הים" שפועלת במשרדי רישום הנישואין במועצות הדתיות, מערכת ידידותית שמקצרת את זמן הרישום ומקטינה באופן דרמטי את הצורך באיסוף מסמכים ונתונים, מערכת שמדברת טכנולוגית הן מול המערכות הפנימיות במשרד לשירותי דת ובמועצות הדתיות, הן מול ממשקי חוץ והן מול צרכני השירותים.

כל הליקויים שהיו נשוא לביקורת, הינם נחלת העבר.

אנו פועלים באופן מתמיד לשיפור סביבת השירות, המקצועיות של מקבלי הקהל ורושמי הנישואין, הנגשת השירות לאוכלוסיות השונות והרחבת שעות הפעילות.

המלאכה לא שלמה ולמרות זאת כבר היום התוצאות ניכרות בשטח ואנו מצליחים לגרום גם לאלה שנופלים בשבי התעמולה מצד ארגונים וגופים, להגיע, להירשם ולשבח.

המשרד לשירותי דת זוכה זה שנתיים ברציפות במקום הראשון בקטגורית שביעות רצון כללית מהיחידה הממשלתית. גורמים אוביקטיביים במשרד ראש הממשלה, ממפים את כלל השירותים הממשלתיים ומדרגים אותם לפי פרמטרים מחמירים והשוואתיים, כאשר רישום הנישואין שעומד בחזית שירותי הדת, המסופקים לציבור, זוכה לשבחים וציונים מחמיאים.

אין הנחתום מעיד על עיסתו. אחרים עושים זאת.

אלמלא קוצר היריעה הייתי נכנס הן בנושא רישום הנישואין והן בכלל התחומים, ומפריך אחת לאחת את הטענות והנתונים. אני עושה זאת לא אחת והשומעים אומרים לי בגילוי לב, לא ידענו שזה המצב, גיבשנו דעה ביחס לשירותי הדת, מכתבה כזו או אחרת, מגורם אינטרסנטי כזה או אחר, שמנסה להוביל אותנו לנתיבים שאינם ברוח המבנה המשפחתי של העם היהודי לאורך הדורות.

הופעתי בחודשים האחרונים בפורומים שונים, מאתגרים ומחדדים, במכון הישראלי לדמוקרטיה, במרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, בכנס שדרות לחברה, בפני תלמידי המסלול הבינלאומי במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמקומות נוספים ובסיום ניגשים אלי השומעים ואומרים לא ידענו ומאשרים בפני כי החוויה האישית שלהם הייתה דומה לתמונה שהוצגה על ידי, למעט חריגים כאלה ואחרים, שנבחנים ומתוקנים.

אני שב ומדגיש בכל הזדמנות, ברישום הנישואין כמו ביתר תחומי העשייה של המשרד, נעשות פעולות והתקדמות ראויה לציון ולשבח על ידי כלל העושים במלאכה, ואולם עדיין תמיד יש וניתן לקדם ולהתקדם.

תפקידנו לעשות ונמשיך לעשות זאת ביתר שאת, ולא נרתע מכאלה ששמו לעצמם יעד להוביל את שירותי הדת ואת מדינת ישראל בכלל, למחוזות אחרים.